Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå satsar på skolor och daghem – höjer alla skatter

Uppdaterad 15.10.2015 08:52.
stadshuset i borgå på natten 02.10.15

Stadsdirektören har kommit med sitt budgetförslag för nästa år. Borgå investerar i skolor och daghem, men det betyder att alla skatter måste höjas.

Ujulas budgetförslag i korthet

 • Borgå investerar i skolor och daghem
 • Borgå höjer alla skatter
 • Kommunalskatten höjs till 20,25 procent
 • Centralköket byggs
 • Andra nybyggen läggs på is

Borgå investerar starkt i barn och unga under de närmaste åren. Staden bygger och renoverar flera skolor och daghem. För att klara av det här måste staden höja alla sina skattesatser och sälja sin egendom.

Bland annat det här ingår i stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas budgetförslag för nästa år.

– Vi ersätter skolor och daghem som är i dåligt skick och oändamålsenliga. Efter det kan vi avstå från tillfälliga lokaler som blir dyra. På längre sikt kan det bli besparingar, säger Ujula.

Ujula påpekar att det ändå förutsätter att beslutsfattarna är redo att skära ner i nätverket av tjänster genom att lägga ner eller slå ihop skolor.

Alla skatter höjs

Jukka-Pekka Ujula.
Bildtext Jukka-Pekka Ujula.

Recessionen syns fortfarande i Borgås skatteintäkter. Redan i fjol höjde staden sin kommunalskattesats med en halv procentenhet, men skatteintäkterna har ökat mindre än väntat. Också nästa år ser det ut som om kommunalskatterna i Borgå minskar med 2,4 miljoner euro.

Stadsdirektören föreslår att den kommunala skattesatsen nästa år höjs till 20,25 procent – det vill säga med en halv procentenhet till. Det skulle leda till kommunalskatteintäkterna ökar med cirka 4 miljoner euro.

Han föreslår också att fastighetsskatterna höjs.

Samfundsskatteintäkterna ser ut att minska märkbart nästa år, med cirka 6 miljoner euro.

– Recessionen har haft den största inverkan på samfundsskatteintäkterna. De sjönk snabbt från 26 miljoner till cirka 15 miljoner euro på mindre än ett år, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Statsandelarna ökar med cirka 3 miljoner euro.

Lokalinvesteringar 2016

 • Projektplaner och kostnadskalkyler, 150 000 euro
 • Investeringar för att spara energi, 500 000 euro
 • Brandsäkerhet vid hälsostationen i Näse, 500 000 euro
 • Byggande av Gammelbacka skola, 6 miljoner euro
 • Planering av Pepot daghem, 5,5 miljoner euro
 • Byggande av Majbergets daghem, 6,1 miljoner euro
 • Byggande av Vårberga skola, 15,9 miljoner euro
 • Byggande av Tolkis skola och Tolkkisten päiväkoti, 10,6 miljoner euro
 • Byggande av Tallberga daghem, 5,5 miljoner euro
 • Skolrenoveringar, 1,2 miljoner euro
 • Projektplan och upphandling för planering av Västra enhetsskolan, 18,2 miljoner euro
 • Byggande av Lyceiparkens skola, 10,6 miljoner euro
 • Projektplan för Östra hälsostationen, 8,05 miljoner euro
 • Upphandling för Pepot vårdhem, 8 miljoner euro

Skolor och daghem prioriteras

Under de tre kommande åren bygger Borgå daghem enligt livscykelmodellen i Gammelbacka, Pepot och Majberget samt skolor i Tolkis och Vårberga. Dessutom börjar man bygga Tallberga daghem och bygga om Lyceiparkens skola.

Affärsverket Borgå lokalservice börjar bygga ett centralkök. Det ger en årlig besparing på ungefär 600 000 euro.

Investeringarna kan inte helt finansieras med inkomstfinansiering och höjning av skattesatsen. Också stadens skulder ökar märkbart – nästa år med cirka 28 miljoner euro och 2017 med cirka 13 miljoner euro.

– Vår investeringsnivå kommer att vara exceptionellt hög under de två följande åren på grund av skol- och daghemsprojekten. Alla andra lokalinvesteringar måste skjutas upp, säger Jukka-Pekka Ujula.

Ujula menar att Borgå måste börja fundera på om alla andra planerade lokalinvesteringar kan genomföras. Staden kan inte finansiera alla planerade nya lokaler, och det finns inte heller behov för dem.

Skulderna stiger igen

Stadens långsiktiga mål har varit att bryta skuldsättningen. Borgå har lyckats minska skuldbeloppet från 152 miljoner till 115 miljoner euro. År 2014 låg stadens skulder på 2 328 euro per invånare, vilket är mindre än de finländska kommunerna i genomsnitt.

Nu börjar lånebeloppet stiga igen – till cirka 3 000 euro per invånare under de kommande två åren.

Verksamhetsutgifterna i budgeten ökar med 0,5 procent till 347 miljoner euro. Verksamhetsinkomsterna ökar med 1,5 procent till 93 miljoner euro.

Nästan hälften av utgifterna går till social- och hälsovårdstjänster. En tredjedel går till utbildningstjänster samt tjänster inom småbarnsfostran samt fritids- och kulturtjänster.

– Nästa år satsar Borgå särskilt på att hantera långtidsarbetslösheten genom att staden ordnar mer sysselsättningsverksamhet, säger Ujula.

Stadsstyrelsen behandlar budgetförslaget i oktober och november. Avsikten är att stadsfullmäktige godkänner budgeten och skattesatserna på sitt möte i november.