Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Båthallar bra business i Västnyland

Från 2015
Uppdaterad 16.10.2015 06:03.
2 min

Båtförvaringsbranschen går bra i Västnyland. Eftersom markpriserna är billigare än i huvudstadsregionen kan företagarna erbjuda konkurrenskraftigare priser.

De senaste fem åren har båtförvaringsbranschen vuxit kraftigt i Västnyland. Årsomsättningen har tredubblats från en miljon till tre miljoner euro.

I dag finns det totalt 12 hallar med en yta över 1 000 kvadratmeter i regionen.

Nära och billigt

AG Marine är ett företag som har valt att flytta en del av sin verksamhet från Esbo till Ekenäs. Företaget har totalt tre hallar i Horsbäck.

Båtförvaring i Horsbäck Ekenäs, AG Marine.
Bildtext AG Marine förvarar mellan 80 och 100 båtar i sina hallar i Ekenäs.

Den nyaste hallen som är 2 000 kvadratmeter stor blev färdig förra året. I hallarna förvaras allt från fem meter långa motorbåtar till 60 fots lyxjakter.

Alexander Pajunen är vd för AG Marine och säger att läget i Ekenäs är optimalt eftersom avståndet till Helsingfors inte är stort.

- Det är lätt att komma hit med båten och vi kan erbjuda betydligt lägre priser än i huvudstadsregionen.

Alexander Pajunen, vd för AG Marine.
Bildtext Alexander Pajunen

En trend som fortsätter

Enligt honom kommer antalet båtförvaringshallar att öka i Västnyland eftersom marken är såpass dyr i huvudstadsregionen. De flesta av kunderna som nu förvarar sin båt i Ekenäs har varit nöjda.

- Många tycker att det är trevligt att besöka staden också vintertid då de tittar till sin båt.

Båtägarna vill skydda elektroniken

På Koppnäsudden i Hangö har Finlands största varma båtförvaringshall nyss blivit färdig och kan nu ta emot de första båtarna.

I den 10 000 kvadratmeter stora hallen ryms 200 båtar på upp till 15 meter. Hallen har kostat runt 4,5 miljoner euro att bygga.

Oy Hanko Boat Yard Ab
Bildtext Hanko Boat Yard har byggt Finlands största varma båtförvaringshall.

Georg Berger som är delägare i Hanko Boat Yard säger att efterfrågan på varma hallar hela tiden ökar. En orsak är att båtarna nuförtiden innehåller dyrbar elektronik som ägarna vill skydda.

- Folk vill inte längre lämna sina båtar på en båtklubb eller på en allmän parkeringsplats, säger han.

Hallarna ger plats åt bostäder

En orsak till att Hanko Boat Yard valde att placera den rekordstora hallen just Hangö var det ypperliga läget mellan Skärgårdshavet och Finska viken. En annan var bristen på mark i Helsingfors.

- Det finns inga lämpliga platser i huvudstadsregionen eftersom alla är upptagna, säger Georg Berger.

Georg Berger, delägare i Oy Hanko Boat Yard Ab.
Bildtext Georg Berger.

- Behovet av nya båtförvaringshallar kommer att öka ännu mera när hallarna på Ärtholmen i Helsingfors försvinner då där byggs bostadshus.

Georg Berger räknar med att båtförvaringshallen i Hangö ska vara fullsatt inom tre års tid.

Turismen gynnas

Om man räknar med service och logistik sysselsätter båtbranschen mellan 50 och 100 personer i Västnyland.

Segelbåt i gästhamnen i Ekenäs.
Bildtext Tursimen i regionen gynnas då båtförvaringsbranschen växer.

Men effekterna är betydligt större än så, säger Roy Sjöblom som är företagsrådgivare på Novago Företagsutveckling.

Företagsrådgivare Roy Sjöblom från Novago företagsutveckling Ab
Bildtext Roy Sjöblom

- När båtarna kommer till Ekenäs, Hangö eller Ingå så spenderar båtägarna också några dagar i regionen.

- Det är nog en synergieffekt med turism.