Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt hopp för tågtrafik i Sjundeå

Från 2015
Uppdaterad 15.10.2015 14:05.
Y-tåget vid Sjundeå station.
Bildtext I Sjundeå tror man nu starkt på att det kommer att finnas tågtrafik åtminstone i liten skala också i vår.
Bild: Robin Lindberg / YLE

Sjundeås ledande politiker och kommundirektören träffade representanter från Helsingforsregionens trafik (HRT) och VR för att diskutera lösningar för tågtrafiken efter mars då Y-tågstrafiken tar slut. Det ser ljust ut för morgon- och kvällståg till Sjundeå, uppger kommunstyrelseordföranden. Kommundirektören är ändå inte lika optimistisk och vill inte dra några slutsatser än.

Kommunikationsministeriet har beslutat sluta köpa den olönsamma Y-tågstrafiken på kustbanan mellan Karis och Helsingfors från med slutet av mars i nästa år.

I Sjundeå har beslutet väckt bestörtning eftersom många pendlar dagligen och kommunens bosättning har koncentrerats kring stationssamhället.

Efter diskussioner med HRT, VR och Kommunikationsministeriet är styrelseordföranden Merja Laaksonen (SFP) som deltagit i diskussionerna rätt optimistisk om att det ska gå att hitta en lösning där omkring fem tågturer skulle köras mellan Sjundeå och Helsingfors dagligen.

Samarbete

Det handlar om ett par tågturer från Sjundeå om morgnarna och ett par tågturer till Sjundeå på kvällarna.

HRT ansvarar för trafiken fram till Kyrkslätt och VR för trafiken mellan Sjundeå och Kyrkslätt.

Exakta detaljer är oklara och förhandlingarna är på hälft. VR, Sjundeå och HRT ska nu förhandla fram ett avtalsförslag och en kostnadsberäkning som sedan kan presenteras för ministeriet.

Hittills har ministeriet haft en njugg inställning till att rädda Y-tåget, men kommunstyrelsens ordförande i Sjundeå, Merja Laaksonen, säger att man nu har fått upp ögonen för Sjundeås speciella ställning.

- Diskussionerna med alla tre parter (VR, HRT och ministeriet) har gått i positiv anda. Man har förstått att Sjundeå är i särställning jämfört med de andra banavsnitten, att tågtrafiken verkligen berör många Sjundeåbor.

Merja Laaksonen (SFP)
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) är optimistisk gällande tågtrafikens framtid i Sjundeå.
Bild: Yle/Minna Almark

Däremot säger hon att det ser mörkare ut för Ingås och Karis möjligheter att få Y-tågstrafik i framtiden.

Juha-Pekka Isotupa
Bildtext Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa tror att man kommer fram till en lösning om tågen till Sjundeå.
Bild: Minna Almark/YLE

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa är ändå inte lika optimistisk.

- Vi har bara på en principiell nivå diskuterat om det är möjligt att bevara tågförbindelsen till Sjundeå. Man kan förstås säga att det ser ljust ut i och med att vi har fått föra öppna och konstruktiva diskussioner. Vi har fått förståelse för vår situation. Det är ändå allt för tidigt att i det här skedet dra några slutsatser om att Sjundeå får behålla sin tågförbindelse till Helsingfors.

Både Laaksonen och Isotupa är övertygade om att bussar inte längre ses som ett alternativ ens från ministeriets sida.

Artikeln har kompletterats med en kommentar med Juha-Pekka Isotupa. Han meddelade redaktionen per e-post att artikeln tyvärr ger en allt för optimistisk syn på möjligheten att få behålla tågförbindelsen mellan Sjundeå och Helsingfors.

Diskussion om artikeln