Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Storebrorsfasoner från Helsingfors i lärarfrågan”

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Thomas Rosenberg 14.10.2015, Fölisön

Helsingfors universitet och Åbo Akademi borde ta sitt förnuft till fånga i lärarutbildningsfrågan säger sociologen och skriftställaren Thomas Rosenberg.

Enligt Rosenberg visar Helsingfors universitets och Åbo Akademis oförmåga att komma överens om en gemensam lärarutbildning på en ingrodd misstro mellan Helsingfors och övriga Svenskfinland. HU:s ”storbrorsfasoner” späder på misstron, menar Rosenberg:

Att man från Helsingfors sida ställer Åbo Akademi inför ett ultimatum visar att viljan att skapa en gemensam lösning tydligen inte finns.

- Att man från Helsingfors sida ställer Åbo Akademi inför ett ultimatum visar att viljan att skapa en gemensam lösning tydligen inte finns. Nu ställer man helt orimliga och onödiga krav både när det gäller den tidsmässiga ramen och behörigheten.

Vilka slutsatser borde vi dra av det här?

Svenskfinland är inte speciellt stort. Vi måste se över våra resurser och vi kan inte erbjuda flera alternativ på flera olika orter. Det finns det inte resurser till.

- Det viktigaste skulle vara att ta sitt förnuft till fånga. Kraven från HU:s sida är orimliga. Det är lätt för Helsingfors universitet som har resurser att kräva att alla i lärarutbildningen ska ha doktorskompetens, men man behöver minsann inte var doktor för att vara en god lärarutbildare. Det är varken en förutsättning eller en garanti för en god nivå i lärarutbildningen.

Frågan om undervisningsspråket har också diskuterats. Det finns de som befarar att det finska inslaget blir för starkt i Helsingfors. Vad tänker du?

Förlagsfrågan är ett exempel på hur illa det kan gå när man med våld försöker skapa starka svenska lösningar och svenska rum utan att lyssna på fältet, i det här fallet författarna och de som kan det här med litteratur.

- Här är jag mer pragmatisk. Vi lever i en tvåspråkig verklighet, framför allt i Södra Finland, och lärarna måste också ha kompetens för det här. Jag tror inte att man från ÅA:s sida varit rädd för finska i utbildningen. Det handlar om att man är mån om att undervisningen i huvudsak ska ske på svenska, och det har vi inte garantier för om det sker som en tvåspråkig utbildning i Helsingfors universitets regi. Det vet vi av erfarenhet.

Ett argument för PF i Vasa har varit att vi inte har råd att splittra våra resurser mellan två enheter. Ser du att det här argumentet gäller fortfarande?

- Jag tycker det här gäller i högsta grad. Svenskfinland är inte speciellt stort. Vi måste se över våra resurser och vi kan inte erbjuda flera alternativ på flera olika orter. Det finns det inte resurser till.

Inom förlagsbranschen hette det också att Svenskfinland är för litet för två förlag. Nu går vi tillbaka till en situation med två konkurrerande förlag. Hur ser du på det här?

Tack vare Mumin-framgången finns det åtminstone lite muskler i det nya förlaget, så jag är hoppfull när det gäller dess framtid.

- Här har jag en motsatt syn. Förlagsfrågan är ett exempel på hur illa det kan gå när man med våld försöker skapa starka svenska lösningar och svenska rum utan att lyssna på fältet, i det här fallet författarna och de som kan det här med litteratur. Nu försökte man från ägarhåll tvinga fram en fusion som författarna inte ville ha och nu ser vi resultaten. Det har varit ett mycket stort missnöjde med det fusionerade stora förlaget, och jag välkomnar den nya lösningen. När det gäller förlag och tidningshus är den tid förbi då vi har ett stort hus, det uppstår många små, sådan är utvecklingen.

Vi står kanske inför en situation där vi blir tvungna att formulera om strategin då det territoriellt definierade rummet, de svenska och tvåspråkiga kommunerna, inte längre finns.

Ser du en risk för att konkurrensen blir för hård, att vi konkurrerar varandra till döds?

- Vi får se hur det går. Tack vare Mumin-framgången finns det åtminstone lite muskler i det nya förlaget, så jag är hoppfull när det gäller dess framtid. Men vad gäller utgivning överlag så håller världen på att förändras. Böcker har blivit en färskvara som man ger ut utan en större apparat, därhän går vi.

Hur ser du mer allmänt på Svenskfinland idag? Finns det en samsyn?

- Vi är på många sätt i ett brytningsskede, också i den här frågan, liksom inom många andra områden. Vi har i drygt hundra år vant oss vid att ha starka svenska rum i detta tvåspråkiga Finland. Boken ”Makten att kombinera” som jag varit med om att ge ut handlar om att vi kanske står inför en situation där vi blir tvungna att formulera om strategin då det territoriellt definierade rummet, de svenska och tvåspråkiga kommunerna, inte längre finns.

Hur härligt klingar sången egentligen i Svenskfinland? Finns det en samsyn och gemensam framtidsvision? Eller är det olyckskorparna som får det sista ordet? I veckans Obs debatt deltar journalisten Päivi Storgård, kolumnisten Mikael Sjövall och chefredaktören för Ny Tid Janne Wass.

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan