Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Söderskär: Fyrens nya ägare vädrar äventyr

Från 2015
Uppdaterad 14.10.2015 22:39.
Söderskärs fyr
Bildtext Förblir Söderskärs fyr den enda privatägda i Finland?

De nya ägarna till Söderskär fyr har både emotionella och kommersiella intressen i området. Släkten Jonasson har rötter på öarna och bolaget EW Finland har en flotta som möjliggör kommersiell trafik, säger talesman Oskar Berndtsson.

Oskar är talesman för de nya ägarna till Söderskär fyr.
Bildtext Det är något spännande med fyrar, säger talesmannen Oskar Berndtsson.

Bolagets rötter finns i Östnyland och kallar sig Borgåbaserat. EW Finland idkar internationell bemanning och logistik inom sjöfarten. Rederiet Pörtöline har bas på Pörtö och en flotta på närmare tio fartyg.

- Vi har noggranna instruktioner för vad vi får och inte får göra på området, poängterar Berndtsson.

Både ministeriet och Forststyrelsen är aktiva aktörer. De nya ägarna vill följa deras instruktioner, och samarbetar ytterligare med Birdlife.

Dottern Emilia får köra en bit ut till Nordsjö.
Bildtext Dottern Emilia får köra en bit på vägen.

Både reguljärtrafik och beställningsresor

Berndtsson säger att det är viktigt att följa med hur fågellivet reagerar på turismen. Han uppskattar att resorna till öarna hålls på ungefär samma nivå som tidigare.

- Vi kör regelbundet ut från Nordsjö nästa sommar. Hamnen är perfekt med tanke på förbindelserna till centrum med metro, säger han. Dessutom är platsen bekant för de flesta från tidigare.

Bolaget kommer också att erbjuda beställningsresor för grupper med start från Salutorget, Kalkstrand och Borgå.

- Vi har tänkt bjuda på soppa och kafétjänster ombord. En dagstur kan tänkas kosta omkring 50 euro men summorna är inte fastslagna ännu.

Berndtsson spanar efter Söderskärs fyr.
Bildtext Fyren innebär både praktiska och miljömässiga utmaningar med tanke på det känsliga fågellivet, säger Berndtsson.

Fasaden kostar mest

M/S Seasong heter fartyget som ska trafikera på rutten och det kan ta mellan 50-80 personer, lite beroende på väder och vind.

- De stora utgiftsposterna handlar om fasadrenovering av själva fyrbyggnaden. Här kommer bolaget att ansöka om understöd. Hur mycket pengar det blir fråga om är svårt att säga.

Målningsarbeten och brädfodring har man redan börjat med liksom städning på öarna.

Fyren på Söderskär
Bildtext Fyren är den enda i privat ägo

Häckningstiden fredas

Berndtsson framhåller att säsongen utgörs av omkring fem veckor från midsommaren framåt.

- Från påsk till midsommar ordnas mycket begränsad trafik på grund av fåglarnas häckningstider.

- Från den första augusti är öarna öppna för allmänheten. Det är fråga om allemansrätten och den kan vi inte kontrollera.

- Visst blir det spännande, det handlar om Finlands enda privatägda fyr. Det finns stort intresse från japanernas sida - och med muminhistorierna i trakten som särskilt krydda. Vi ger oss in i ett spännande äventyr.

Se inslaget ur Tv-nytt!

Vill du se hela intervjun? Den hittar du här!