Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS nya cancercenter ska samordna vården i tre sjukvårdsdistrikt

Från 2015
Uppdaterad 15.10.2015 07:15.
Åbo universitetscentralsjukhus.
Bildtext I höst inleder det nya cancercentret sin verksamhet vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt samt Åbo universitet har grundat ett gemensamt cancercenter. Målet är snabbare och jämlikare vård samt att samordna all den cancervård och forskning som genomförs i dessa tre sjukvårdsdistrikt. Verksamheten på cancercentret ska inledas redan i höst, meddelar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

I början kommer cancercentret att drivas som ett nätverk, men senare är det tänkt att verksamheten ska drivas av ett administrativt enhetligt cancercenter från och med början av år 2017.

Alla medverkande sjukvårdsdistrikt har förbundit sig vid att samordna cancerbehandlingen i hela specialansvarsområdet. Det här innebär gemensamma vårdkedjor, en gemensam schemaläggning och uppföljning gällande vårdtillgången och vårdkvaliteten.

- Trots att resultaten i cancervården är goda utgör de regionala skillnaderna i vårdtillgången, diagnosticeringen av cancer, tillgången på behandlingar, rehabiliteringen och vården i livets slutskede samt prognoserna en utmaning, då dessa frågor betraktas från en cancerpatients perspektiv, säger ordföranden i styrgruppen för cancercentret, Päivi Rautava.

Målet med det nya cancercentret är att en människa som insjuknat i cancer ska vara på rätt plats och i rätt tid, oberoende av i vilken region man befinner sig.