Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Cancercentret ska locka läkare till Vasa

Från 2015
Uppdaterad 15.10.2015 15:26.
Den nya strålningapparaten vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Utrustning för strålbehandling vid Vasa centralsjukhus
Bild: Yle/ Sonja Rundt

Vasa centralsjukhus har ett ovanligt starkt kunnande inom cancervård, men har ändå svårt att rekrytera cancerläkare. Det är där det nya cancercentret kommer in.

Tidigt på torsdag morgon kablades nyheten om det nya cancercentret ut. Det rör sig om ett samarbete mellan tre sjukvårdsdistrikt, och samarbetet är helt naturligt eftersom de tre distrikten – Vasa, Satakunta och Egentliga Finland – utgör ett område för specialsjukvård.

I ett första skede drivs cancercentret som ett nätverk, men om ett par år blir det enhetligt också administrativt, och centret har redan en chef.

Vasa stort som Kuopio

Antti Jekunen, överläkare vid onkologiska polikliniken i Vasa, berättar att centret skapades av två skäl: dels för att man i Vasa och Björneborg har svårt att knyta till sig tillräckligt med allmänonkologer, dels för att förenkla kunskapsutbytet.

– Vi har en ovanligt stor verksamhet kring just cancer här i Vasa. Centralsjukhusets verksamhet i Vasa är jämförbart med Kuopio som ju ändå är ett universitetsjukhus, säger Antti Jekunen.

"Misslyckad utbildningspolitik"

Trots detta har onkologin i Vasa svårt med rekryteringen. Det finns nio tjänster inom cancerspecialiteten, men bara sex av dem är besatta.

– Det här beror på ett totalt misslyckande inom utbildningspolitiken av allmänonkologer. De kan göra hela sin specialisering utan att lämna universitetssjukhusen, säger Antti Jekunen som hellre hade sett att den senaste förordningen kring frågan skulle ha ändrat den situationen.

– Jag hade hellre sett att man hade lagt in en obligatorisk praktikperiod på centralsjukhusen, säger Antti Jekunen.

Ska hitta till centralsjukhusen

En förhoppning med det nya cancercentret är alltså att det ska öka intresset för arbete ute i regionerna.

– Centret ska göra det attraktivare att pröva på den bredd som centralsjukhusen kan erbjuda, säger Jekunen som är Vasas representant i det nya cancercentrets styrgrupp.

Ny kunskap förmedlas snabbare

Kunskapsutbytet kommer att öka mellan de tre sjukhusen.

– Vi kommer att bli snabbare på att uppdatera våra egna rutiner utifrån ny kunskap, säger Antti Jekunen som inte kan peka på någon direkt konkret förbättring för patienterna.

Förutom då att cancervården på sikt kommer att förbättras i det skede då fler specialister börjat intressera sig för Vasa och de tre läkartjänsterna förhoppningsvis kan besättas.