Hoppa till huvudinnehåll

#NiVetIngenting

Mobilförbud ingen lösning på nätmobbning

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 13:49.
Jurist Thomas Sundell på Regionförvaltningsverket i Vasa sitter i föreläsningssal
Bild: Yle/Louise Bergman

Skolan har en skyldighet att erbjuda en trygg miljö och aktivt förebygga mobbning, också nätmobbning. Men att förbjuda användningen av mobiler är inte okej, säger Thomas Sundell på Regionförvaltningsverket.

Sundell konstaterar att det är omöjligt att hitta stöd i lagen för ett mobilförbud i skolan. Han är jurist och jobbar med bildningsfrågor på Regionsförvaltningsverkets svenska enhet i Vasa.

#NiVetIngenting

Skylt med texten #NiVetIngenting
Bild: Yle
  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles granskning #NiVetIngenting
  • Vi rapporterar 19-25.10.2015
  • Vi granskar ungdomarnas värld på webben och i telefonapparna samt den kränkning och mobbning som förekommer där. Har du ett tips som rör det här får du gärna höra av dig via vår tipsblankett.
  • Utsätts du för nätmobbning eller andra kränkningar? Det går att få hjälp. Läs mera här.
  • Läs mer på svenska.yle.fi/nivetingenting.

Om en elev stör undervisningen genom att använda sin mobil kan läraren ta mobilen under lektionen. Men utöver det har lärarna ingen möjlighet att beslagta en mobil. Mobilen omfattas av egendomsskyddet, som är en grundrättighet.

Ordningsregler mot mobiler

Alla skolor ska ha ordningsregler för att främja trivsel och trygghet. Men ordningsreglerna ger i sig inga befogenheter. Om det inte är möjligt att upprätthålla dem med konkreta medel, alltså genom tvång eller någon typ av bestraffning, blir de bara önskemål om hur eleverna ska bete sig i skolan.

- Då och då får vi frågan om det är möjligt att förbjuda mobilerna, att skriva in det i ordningsreglerna. Vi har inte rekommenderat det eftersom det är svårt att motivera juridiskt, säger Sundell.

Ordningsreglerna får inte kränka grundrättigheter som till exempel yttrandefriheten.

År 2010 konstaterade Justitiekanslern att man inte kategoriskt kan förbjuda fotografering och inspelning av ljud och bild på skolans område.

JK:s utlåtande på finska

Mobilparkering för mobiler

Många skolor har så kallade mobilparkeringar i klassrummen. Där ska eleverna lämna sina mobiler under lektionen och när det blir rast tar de sina mobiler.

Det här är okej, säger Thomas Sundell, så länge eleverna samtycker.

- Om eleven kan välja att lägga eller inte lägga mobilen i mobilparkeringen, utan att det blir några följder är det okej. Alltså att det handlar om äkta frivillighet, säger Sundell.

rektor peter lindqvist, oxhamns skola i jakobstad, sitter i klassrum bredvid gitarrfodral
Bildtext Peter Lindqvist och musikklassens mobilparkering
Bild: Yle/Louise Bergman

I Oxhamns skola i Jakobstad har man mobilparkeringar i klassrummen. Om mobilerna inte ska användas i undervisningen lägger eleverna bort mobilerna.

- Det blir lugnare på lektionerna. Vi har inte haft någon diskussion om det är rätt eller inte. Det är ett rättvist system och vårdnadshavarna stöder våra mobilparkeringar, säger rektor Peter Lindqvist.

Förbud är ingen lösning

Att handskas med nätmobbning och kränkningar på nätet genom att förbjuda mobilerna i skolan är inte bara juridiskt ohållbart.

- Att förebygga med förbud är en ganska farlig väg att gå. Och det blir ju lite konstigt om man i skolan ska digitalisera undervisningen, men samtidigt hotar med straff om eleverna använder mobilerna på rasterna, säger Thomas Sundell.

rektor mona enlund i högstadiet i petalax sitter vid datorn i sitt arbetsrum
Bildtext Mona Enlund är rektor i högstadiet i Petalax
Bild: Yle/Louise Bergman

I högstadiet i Petalax är rektor Mona Enlund inne på samma linje. Där tar lärarna hand om elevernas mobiler om de stör undervisningen, men annars är mobilerna en del av skolvardagen.

- Att försöka förhindra nätmobbning genom att ta bort alla mobiler i skolan känns lite stenålders. I den nya läroplanen kommer vi dessutom ha rätt att använda elevernas privata mobiler som ett arbetsredskap i undervisningen. Och det skulle ju vara dumt att inte använda sig av det här verktyget, säger Enlund.

Dialog och fostran ett steg i rätt riktning

Istället för att stirra sig blind på juridiken anser juristen Thomas Sundell att det är med undervisning och mediefostran skolan kan komma åt nätmobbningen. Men någon patentlösning på mobbningen finns inte.

- Mobbning handlar om mänsklig interaktion och det kan juridiken inte reglera varken med förbud eller påbud. Hur vi än försöker kommer folk att vara elaka med varandra. Lösningen finns nog mera i pedagogiken än i juridiken, säger Sundell.

Under det här läsåret är temat i högstadiet i Petalax "Att växa som människa", med betoning på hyfs och hänsyns. Där tar man också upp hur man ska bete sig på nätet.

- Det är också viktigt att vi vuxna bildar oss en uppfattning om var ungdomarna hänger på nätet. Att vi har en öppen dialog utan att moralisera. Det vinner både hemmet och skolan på, säger Mona Enlund.