Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska kommuner på bantningskur

Från 2015
Uppdaterad 16.10.2015 06:52.
Bildtext Vy från Kaskö.
Bild: Yle/Roger Källman

En gång hade Kaskö hur mycket pengar som helst, nu har staden 15 procent arbetslösa. Kronoby i sin tur överväger att stänga fyra skolor. Snart sagt alla österbottniska kommuner söker sparobjekt.

Några konsulter blir det inte mer, säger styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) i Kaskö. Flera konsulter har anlitats för att locka företag och skapa nya jobb, men arbetslösheten har bitit sig fast på 15 procent.

Stadsstyrelsens ordförande i Kaskö Carl-Gustav Mangs.
Bildtext Carl-Gustav Mangs
Bild: Yle/Johan Gullmets

- Resultatet av konsulternas arbete blev mycket, mycket dåligt, säger Mangs.

Mangs kommer ihåg tiden före 2009 innan Metsä-Botnia lades ner. Då hade staden hur mycket pengar som helst och funderade på gratis dagvård åt alla.

Tanken övergavs snabbt och Kaskö har i åratal haft landskapets högsta arbetslöshet.

Lägg till att lågstadieskolan och daghemmet tvingats stänga på grund av mögelsporer. I värsta fall blir det rivning av fastigheten.

- Det blir en lång dag när vi ska försöka få ihop en budget, säger Mangs och suckar i Österbottens minsta stad.

Andra kommuner - andra bekymmer

I nordens energihuvudstad, som Vasa kallar sig, är skattesatsen den lägsta i Österbotten, 19,5 procent. Och där ska den förbli, säger styrelseordförande Seppo Rapo (Saml). Men det finns säkert partier som vill höja skatten, säger Rapo.

24 miljoner euro ska sparas i Vasa och det är mer än hela budgeten i Kaskö. Rapo ser det inte som ett problem att tunna ut servicen med färre bibliotek och färre skolor i stället för att höja skatten.

- Vi har extremt god service och efter besparingarna har vi fortfarande en god service, säger Rapo.

Det är skolorna och biblioteken som väckt diskussion, men det är småpengar. Alla ska bidra och de riktigt stora summorna hittas inom social- och hälsovården som ska bantas med hela tio miljoner euro.

I det här skedet vill Rapo inte avslöja sparlistan.

I Karleby låter styrelseordförande Veikko Laitila (C) som ett eko av Rapo i Vasa. Nämnderna vill öka utgifterna med sju miljoner euro och nu ska rödpennan fram.

Bildtext Veikko Laitila
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

- Karleby har fått bra betyg av invånarna för sin service, men nästa år måste vi avstå från något, säger Laitila.

Men vad, det kan inte Laitila säga i dagsläget. Så långt har man inte hunnit i budgetmanglingen.

Nykarleby höjer skatten

Nykarleby aviserar som första kommun i Österbotten en högre skatt 2016. Skattesatsen skulle höjas med en halv procentenhet till 21 procent.

Bakom förslaget ligger en svag ökning av skatteinkomsterna och en saftig räkning från social- och hälsovården som gick en miljon euro över budget.

Lägger man till renoveringen av bäddavdelningen och bygget av Residensskolan är investeringarna för tunga, säger styrelseordförande Maria Palm (SFP).

Också i Nykarleby planeras stängningar av byskolor. Samtidigt börjar elevantalet öka, men tanken är att eleverna ska rymmas i färre skolor.

Resten avvaktar

I de flesta österbottniska kommuner tror man att skattesatsen nästa år kan hållas oförändrad, men det sägs med ett visst förbehåll. Budgetarbetet är på hälft och alla siffror finns inte till hands ännu.

Det blir tufft, mycket tufft, beskrivs budgetarbetet av styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) i Kristinestad.

- 22 procent låter nog grymt och det vill vi på alla sätt undvika, säger Blomstedt.

Kristinestad tillsammans med Malax ligger i topp i Österbotten med en skattesats på 21,5 procent. Lägst är skattesatsen i Vasa där den är 19,5 procent. Resten hittas däremellan.

Utmaningarna år 2016

I Larsmo och Pedersöre är tongångarna ljusare än i de flesta andra kommuner.

- Pedersöre fortsätter som hittills nästa år, men nya serviceformer blir det inte, säger styrelseordförande Henrik Sandberg (SFP).

- Larsmo kommun gör allt den kan för sysselsättningen, och har folk bara jobb ordnar sig det mesta, säger styrelseordförande Ulf Stenman (SFP). Men också Stenman talar om att slimma servicen.

Larsmo och Pedersöre har tävlat om att ha den lägsta arbetslösheten i landskapet. För tillfället ligger Pedersöre lite bättre till med under 4 procent arbetslösa.

Stenman anser att det är så bra ställt i Larsmo och Pedersöre att kriskommuner i östra Finland kunde komma på studiebesök.

Även i Närpes säger styrelseordförande Olav Sjögård (SFP) att man har 2016 under kontroll. Tvåspråkighetspengarna kom väl till pass.

Vården och skolorna bekymrar

Det gemensamma bekymret för de flesta kommunerna är kostnaderna för skolorna och social- och hälsovården. Politikerna har svårt att stävja återkommande överskridningar inom vårdsektorn.

Till exempel i Jakobstad försöker man just nu hitta miljoninbesparingar inom vårdsektorn.

- Allt annat lider om vi inte får fason på socialsektorn och äldrevården, säger Jakobstads styrelseordförande Peter Boström (SFP).

Stadsstyrelsens ordförande i Jakobstad, Peter Boström (SFP)
Bildtext Peter Boström
Bild: Yle/ Kjell Vikman

I Korsnäs är man glad över att de stora kommunerna har börjat ställa sparkrav på Vasa sjukvårdsdistrikt.

- Det hjälper även de små kommunerna som inte har någon större påverkningsmöjligheter i stora samkommuner, säger fullmäktiges viceordförande Markus Nordmyr (SFP).

I Kronoby säger styrelseordförande Liane Byggmästar (SFP) att det behövs drastiska beslut. På förslag är att fyra byskolor stängs de närmaste åren och Byggmästar undantar inte en granskning av social- och hälsovården.

Liane Byggmästar
Bildtext Liane Byggmästar
Bild: Yle/Kjell Vikman

-Besluten kommer att göra ont men jag stöder avgående kommundirektörens förslag, säger Byggmästar.

I Kristinestad säger styrelseordförande Åsa Blomstedt (SFP) att det bara är att betala när vårdräkningarna kommer.

Vasa sjukvårdsdistrikt är enligt Blomstedt tio procent dyrare än andra distrikt och det tvingar Kristinestad att pruta på annan kommunal service.

Statsandelarna sjunker

I alla kommuner klagar man över att statsandelarna sjunker år från år, och några märkbara lättnader i de kommunala uppgifterna har inte synts till.

- I Korsholm har vi tappat fem miljoner euro på årsnivå. Hade vi haft de pengarna hade vi inte haft dagens bekymmer, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP).

- Kostnaderna stiger och statsandelarna sjunker, men ändå diskuterar vi inte en skattehöjning i Vörå, säger styrelseordförande Stig Svens (SFP).

Stig Svens, vice ordförande i revisionsnämnden i Vörå.
Bildtext Stig Svens
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Mera udda förslag

I Jakobstad tror SFP hårt på att bolagsformen är bra även i kommunal verksamhet.

SFP driver på en bolagisering av kosthåll, städtjänster, fastighetsskötsel, underhåll av parker och grönområden, idrottsanläggningar, gatuunderhåll och depåverksamhet.

300 av stadens anställda skulle föras in i bolaget.

- Eftersom en kommunsamgång inte blev av kanske man kan samarbeta med grannarna i bolagsform, säger stadsstyrelsens ordförande Peter Boström (SFP).

Goda råd är dyra även i Malax. Skattesatsen är visserligen högst i landskapet, men vi har den bästa servicen, säger styrelseordförande Håkan Knip (SFP)

Prutmån finns alltså och Malax kommer att göra som så många andra, se över gruppstorlekarna i skolan och vägunderhållet.

Till de mera udda förslagen av Knip hör att cirka 1 000 båtplatser i kommunens småbåtshamnar kunde föras tillbaka till skifteslagen.

- Vi får diskutera med skifteslagen om de kan tänkas ta över skötseln av hamnarna, säger Boström.

Besked snart

De närmaste veckorna klarnar det om Nykarleby får sällskap i sin föreslagna skattehöjning. Nämndernas förslag i kommunerna börjar droppa in och ekonomiseminarier väntar.

Då klarnar det också hur slutnotan kan tänkas te sig för nästa år.

Och i Karleby och i Vasa säger styrelseordförandena Veikko Laitila och Seppo Rapo att servicenivån måste ner år 2016. Så låter det också i en rad andra kommuner.