Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hjärtsjukdomen Wolff-Parkinson-White nedärvs bara i sällsynta fall

Från 2015
Uppdaterad 16.10.2015 14:19.
Hjärtfilm
Bild: YLE:Comstock

En lyssnare blev i sin ungdom diagnosticerad med hjärtsjukdomen Wolff-Parkinson-White. Då hennes tonåriga dotter tidvis har hjärtklappning på samma sätt som lyssnaren hade i samma ålder undrar mamman i hur stor grad WPW är ärftligt.

Kardiologen svarar:

Normalt går strömmen från förmaket till kamrarna genom en enda ledning.
Hjärtsjukdomen Wolff-Parkinson-White syndrom innebär att det finns en extra elektrisk väg (krets) i hjärtat. Det kan leda till att strömmen leds till kamrarna i förtid via extraledningen. Då strömmen leds via extraledningen hinner förmaken inte tömmas tillräckligt. Det kan leda till takykardi, dvs. förhöjd, snabb hjärtfrekvens.

WPW kan behandlas med ablation, där man går in i det högra förmaket med en kateter som man fört in i ett blodkärl i den högra ljumsken. Samtidigt provocerar man fram en rytmstörning, som syns i färg på kardiologernas skärmar som visar hjärtats elektroniska strömmar. Tack vare detta kan man lokalisera den alternativa banan, som sedan kan avlägsnas till exempel med frys- eller termoteknik. Ablation görs inte rutinmässigt, utan endast på patienter där pulsförändringarna ger störningar i medvetandet.

WPW förekommer hos ca 1.3 - 3.1 personer/1000 (0.5-0.31 procent) i vårt västerländska samhälle. I de flesta fall (mer än 97 procent) finns det ingen genetik. WPW nedärvs i en del familjer autosomalt dominant, vilket innebär att 50 procent av avkomman har WPW.

Vid genetiska fall sitter genen i PKRAG2 och sammanfaller ofta med så kallad hypertrofisk kardiomyopati (förtjockad hjärtmuskel).

På basis av det hela är det verkligen osannolikt att dottern skulle ha WPW.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.