Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad har besökt alla bönerum för muslimer

Från 2015
radband i tatarernas moské
Bildtext Radband hos tatarernas islamiska samfund i Helsingfors.

Helsingfors stad har inlett ett samarbete med det islamiska samfundet i staden för att förbereda sig på den växande mängden asylsökande. Samarbetet har varit väldigt nyttigt, säger biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen.

Anställda vid Helsingfors stad har under hösten besökt alla 38 bönerum och församlingslokaler för muslimer i staden för att kartlägga vad de islamiska samfunden har för önskemål.

- Vi har fört en dialog med imamerna, säger biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen.

- Vi vill förstå deras önskemål och vill också att de förstår hur det finska samhället fungerar.

Bildtext Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen är nöjd att staden inlett samarbete med imamerna i Helsingfors.

Viljanen berättar att man bland annat gått igenom olika former av service staden har.

- Samarbetet har varit väldigt nyttigt, jag är glad för det och det kommer att fortsätta.

Helt ny situation

Det är än så länge oklart hur många flyktingar som kommer att bosätta sig i Helsingfors. Men inrikesministeriet väntar sig att upp till 35 000 asylsökande anländer till Finland i år och att upp till hälften av dem kan få uppehållstillstånd.

När de väl fått det, väntas många av dem söka sig till huvudstadsregionen från andra håll i landet. Sedan väntar eventuellt familjeåterföreningar.

- Det är en helt ny situation för staden, vi har aldrig fått så här många asylsökande på så kort tid, säger Viljanen.

Samarbete kring integrering väntar

Integreringen av flyktingarna ska ske med gemensamma krafter. Det finns både kortsiktiga och långsiktiga planer.

- Det måste ordnas verksamhet för folk. Att inte ha något att göra är dåligt både fysiskt och psykiskt.

Den långsiktigare planen är en lyckad integrering. Hur den ska skötas är något staden fortfarande funderar på.

Fotboll och information

Förutom att besöka bönerummen har staden också besökt flyktingförläggningarna. Staden erbjuder också information åt asylsökandena i stadshusets aula.

- Ungdomscentralerna ordna fotbollsmatcher med flyktingarna ett par gånger i veckan, Idrottsverket erbjuder dem en del idrottsservice, det har ordnats besök på högholmen och Kulturhusen har också ordnat en del program, listar Viljanen.

Behov av språkundervisning utreds

I framtiden behövs det satsningar framförallt på skolorna.

Staden utreder nu hur väl språkundervisningen och den förberedande undervisningen för flyktingar räcker till i staden.

Anne-Pauliina Rytkönen / Yle Uutiset