Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Norra Karelen gör vårdreformen själv

Pekka Kuosmanen, Kontiolax
Bildtext Joni Parviainen besökte hälsostationen i Kontiolax med sin dotter. Det gick snabbt att få läkartid.

I Norra Karelen tänker beslutsfattarna inte vänta på att regeringen får ihop till en riksomfattande vårdreform. 14 kommuner i regionen står i beråd att fatta beslut om en egen vårdreform, Siun sote, redan nu.

Den nya helheten kommer att ha 6 000 anställda som producerar service för 170 000 invånare i trakten.

– Vi har en stark vi-anda i regionen, det syns i att vi bereder en regional samkommun inom ramarna för vårdreformen, säger Anu Niemi, överläkare vid sjukvårdsdistriktet i Joensuu.

Enligt Niemi ska vården bli bättre och billigare. En sak man vill bli av med är sektortänkandet, där människor bollas från en lucka till en annan.

Inbesparingar ska göras

I Siun sote betalar kommunerna enligt användningen av tjänsterna till 95 procent och resten enligt invånarantal. Efter två år bara enligt användningen, med en övre gräns för enskilda, kostsamma fall.

Tjänstemännen och beslutsfattarna är övertygade om att inbesparingar kan göras.

– Det finns kommuner som har en anstaltbetonad äldreomsorg. Att gå över till serviceboende sparar pengar, säger servicechef Pekka Kuosmanen i Joensuu.

Vidare tror Kuosmanen att det går att göra vissa saker med mindre personal än i dag, till exempel inom förvaltningen.

En beslutsfattare per 3 500 invånare

Kommundirektör Jere Penttilä i Kontiolax på brigadområdet i Kontioranta
Bildtext Kommundirektör Jere Penttilä i Kontiolax tror att vårdreformen kan föra med sig bra saker.

Tjänstemännen har i sin planering dryftat många olika modeller för hur finansieringen och beslutsfattandet går till. Man har gått in för en modell där det beslutsfattande organet har 57 platser, och där kommunerna får en plats per 3 500 invånare.

Områdets kommuner beslutar den 26 oktober på samtida fullmäktigemöten om huruvida de går med i Siun sote eller inte.

– Målet är att kunna erbjuda tjänster nära invånarna, att tjänsterna produceras förmånligt och att vi får vara med och bestämma, säger Kontiolax kommundirektör Jere Penttilä.