Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny fiskehall i Ingå står tom

Från 2015
Fiskehallen i Joddböle i Ingå används inte som planerat
Bildtext Fiskehallen i Joddböle.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Den nya fiskehallen i Joddböle i Ingå har inte dragit till sig fiskare som planerat. Hallen var tänkt att användas för reduceringsfiske.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) som huvudsakligen bekostat hallen utreder nu vilka behov som finns i hamnen i dag.

Fiskehallen i Joddböle i Ingå används inte som planerat
Bildtext Fiskehallen i Ingå är tom.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Investeringen är inte bortkastad, anser Kari Ranta-aho som är chef för fiskerihushållningen vid NTM-centralen med ansvar för Egentliga Finland och Kustfinland.

- Vi ska se över det beslut som fattades, väl medvetna om att förhållanden kan förändras. Utgångspunkten var att fiskehallen i Ingå skulle fungera som en central för flera moment inom fiskhanteringen. Nu verkar det upplägget inte fungera.

I estnisk användning

I dagens läge anlitar ett par estniska trålfiskare hamnen. De estniska trålbåtarna fiskar vassbuk och har börjat använda Ingå fiskehamn som en hamn där de kan ta i land.

- Vi har kommit överens med kommunen om att de får göra så. Det är fråga om inre marknad i EU och därför har de rätt att använda finska fiskehamnar, säger Ranta-aho.

Hamnen utreds vidare

Under den nya stödperioden finns Havs- och fiskerifondens pengar att tillgå för investeringar i fiskehamnar.

Fiskehallen i Joddböle i Ingå används inte som planerat
Bildtext Fiskehallen.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Det görs nu en omfattande utredning längs med hela kusten för att komma fram till vad det i dagens läge finns behov för. Det gäller också för fiskehamnen i Ingå.

- Här kunde skapas en bredare verksamhet som också innefattar turismnäring med fiskeguider och annat. Men det kan också handla om annat som inte har med fiskerinäringen att göra.

Fiskare i Finska viken kan använda hamnen

Kari Ranta-aho tror inte att hallen behöver stå tom. Det finns fiskare i Finska viken som kan använda hamnen som bas för att sedan köra fisken till annan ort för förädling.

Om de bedömer att det är lönsamt med tanke på var hamnen är i förhållande till fiskevattnen, vill säga.

- Det är klart att om man hade tänkt sig en mottagningsstation för mörtfiskar just i det här området så går det inte att bygga en sådan var som helst. Efterhand hade den delen av fisken som inte lämpar sig som människoföda kunnat omvandlas till djurfoder.

Allmänt taget handlar de grundläggande investeringarna i en fiskehamn om infrastruktur, att bryggorna är i skick och att det finns möjlighet till förvaring, nedkylning och eventuellt infrysning av fisk.

Fiskarna vet inte att hallen finns

Ilkka Rissanen jobbar med teknisk service för Ingå kommun. Han tror att de lokala fiskarna är för få men befarar också att fiskarna kanske inte känner till att hallen finns och kan utnyttjas.

Ilkka Rissanen från Ingå kommun hoppas på fiskare i Joddböle fiskehall
Bildtext Ilkka Rissanen.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Reduceringsfisket har minskat och motsvarar inte de visioner kommunen hade för två år sedan. En möjlig väg vore att öppna upp för ny verksamhet i hamnen.

- Jag skulle gärna se ett kluster av olika affärsidkare här. Självklart önskar Ingå kommun att hallen används, även om vi inte kan räkna med vinst. Om det skapas jobb i hamnen är det ju ändå till fördel för kommunen.

Diskussion om artikeln