Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Casinos hyra täcker bara en bråkdel av kostnaderna

Från 2015
Hangö casino
Bildtext Hangö Casinos hyresinkomster är mycket lägre än utgifterna.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Hangö stad äger många byggnader där hyresintäkterna inte täcker kostnaderna. Casinos hyra är låg medan Halmstadsgårdens hyra är för hög.

Staden har nu gått igenom alla byggnader och deras interna hyror. I många fall är hyran antingen för liten eller också för stor jämfört med vad staden betalar för sådant som städning och annan fastighetsskötsel.

Det gäller både för skolor och andra hus som staden själv använder, för byggnader som står tomma och för hus som staden hyr till utomstånde.

Hangö stadshus
Bildtext Stadshusets hyra är för liten.
Bild: Yle/Robert Ehrnsten

Gapet är i vissa fall riktigt stort. Till exempel Halmstadsgårdens hyra i år är för hög, 205 00 euro. Den ska sänkas med ungefär en fjärdedel till drygt 150 000 euro.

Stadshusets hyra är för liten, i år cirka 190 000 euro. Den höjs med ungefär en fjärdedel till 235 000 euro.

Stora gap mellan hyra och kostnader

Ljungbo tidigare ålderdomshem står tomt och har en intern hyra på 14 000 euro men kostnaderna är närmare 50 000 per år.

Restaurangfastigheten Casino är uthyrd och betalar nu en hyra på 12 000 euro då de verkliga kostnaderna är närmare 70 000 euro.

Satamaruokalas hyra är knappt 4 000 euro men kostnaderna nästan 34 000.

Satamaruokala-huset
Bildtext Satamaruokala i Hangö.
Bild: Yle/Monica Slotte

Från och med nästa år ska alla hus ha en intern hyra också i Hangö. Stadsfullmäktige anser (13.10) att det bör reserveras pengar för de tomma byggnadernas hyror i stadsstyrelsens budget.

För byggnaderna i eget bruk gäller de nya hyrorna från och med årsskiftet.

För uthyrda fastigheter finns det hyresavtal så hyrorna kan inte höjas eller sänkas under avtalsperioden.