Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Snart är hälften av världens befolkning närsynt

Från 2015
Uppdaterad 18.10.2015 13:40.
Syntest hos optikern.

Hela 90 procent av kinesiska ungdomar ser dåligt på långt håll. I Finland är närsynthet bland unga inte lika vanligt, men mörka vintrar, ljusa sommarnätter och långa stunder vid skärmar gör synen märkbart svagare på lång sikt.

I slutet av 1960-talet stod det klart att närsynthet inte bara är genetiskt: också ens levnadsvanor påverkar om man får glasögon i tonåren eller kanske redan som barn.

I dag är det vanligt att fokusera blicken på nära håll. I kombination med dunkelt ljus bidrar det till risken att bli närsynt.

- Människans liv handlar inte längre om jakt och fiske, utan snarare läsplattor och mobiltelefoner. Det har visat sig att närsynthet är vanligare bland akademiskt utbildade, eftersom de har varit tvungna att läsa mycket för att kunna utexamineras, säger professor Timo Tervo, avdelningsöverläkare vid HNS ögonklinik.

- När man tittar på nära håll spänns ciliarmuskeln. Man tror att det är en av flera mekanismer som på sikt leder till närsynthet, speciellt bland unga.

Kinesiska tecken tär på barnens ögon

Exakt hur akademiskt lagda bokslukare får problem med sin syn har man ännu inte kommit fram till, men på senaste tiden har det kommit fram att närsynthet blir vanligare världen över.

Det är möjligt att evolutionen är med i spelet: för att vi ska klara oss måste vi kunna se bra på nära håll.

― Timo Tervo, läkare vid HNS ögonklinik

En fjärdedel av Finlands befolkning är närsynta. I det urbana Östasien uppgår andelen närsynta till 80-90 procent - och det är bara bland tonåringar och unga vuxna.

- Det här tros dels bero på gener. Det kan också bero på att asiatiska barn får träna i flera timmar på att läsa alfabetiska tecken, säger Timo Tervo.

I Kina lägger den genomsnittliga tonåringen i Shanghai ner 14 timmar i veckan på att göra läxor. Brittiska tonåringar lägger ner fem timmar på läxor, amerikanska tonåringar sex timmar. I Finland går det åt färre timmar till läxläsning jämfört med andra länder.

Risken för grön starr ökar

Enligt australiska forskare kan hälften av världens befolkning vara närsynta år 2050. Kraftig närsynthet kan öka risken för att näthinnan lossar samt att ögat drabbas av grön starr, eller glaukom, som försämrar synen.

- Å andra sidan är det bra att kunna se bättre på nära håll, vi behöver kunna det i dagens samhälle. Det är möjligt att evolutionen är med i spelet: för att vi ska klara oss måste vi kunna se bra på nära håll.

Ta in ljus på dagen, släck i barnens rum på natten

Om man vill motverka närsynthet finns det inga säkra, godkända trick att ta till.

Den amerikanska forskaren Richard Stone märkte i slutet på 1990-talet att människor som sovit i ljusa rum när de var under ett halvår gamla blev närsynta i större utsträckning än andra.

Därför ville Timo Tervo i början av 2000-talet ta reda på hur vanligt det var med närsynthet bland beväringar i Lappland som fötts mellan april och augusti.

- Vi hittade tecken på att de som fötts under sommaren i Lappland var mer närsynta. Ögat måste helt enkelt vila ibland.

Å andra sidan är det bra för både hjärnan och ögonen att röra sig utomhus i dagsljus.

I samma undersökning lade Timo Tervo märke till att brunögda och långa beväringar var mer närsynta.

Laura Savolainen, Yle Uutiset