Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Presidentens idé får stöd - gator kan döpas efter huvudstäder

Från 2015
Tarja Halonen och Pentti Arajärvi anländer till den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors domkyrka den 6.12.2014.
Bildtext Helsingfors stad förhåller sig positivt till Arajärvis motion. Idén kommer från hans fru, Tarja Halonen.

Helsingfors stad är positivt inställd till att döpa gator efter europeiska huvudstäder. Saken föreslås i en motion av fullmäktigeledamot Pentti Arajärvi (SDP). Han säger att idén har kommit från hans fru, president Tarja Halonen.

Arajärvi motiverar förslaget med att det kan påverka turismen i Helsingfors och ge synlighet i andra länder. Speciellt namnen på de städer som är vänorter till Helsingfors ska beaktas när nya platser namnges, enligt motionen.

Arajärvi berättade i maj för Yle Huvudstadsregionen att hans fru, Tarja Halonen, kommit med idén till motionen.

- Halonen besökte Vilnius i Litauen och berättade att en gata där ska få namnet Finland. Vi kan göra någonting motsvarande i Helsingfors, sade Arajärvi då.

Flera gator har döpts efter huvudstäder

Stadens namnkommitté skriver i sitt utlåtande att det i dagsläget finns flera platser som har namngetts efter europeiska huvudstäder. Äldst är Stockholmsgatan, som fick namnet redan 1948. Det namnet gavs efter att Stockholm donerade en paviljong för barnsjukhuset.

I östra centrum finns i sin tur Revalsplatsen, som på finska heter Tallinnanaukio. Dessutom förekommer europeiska huvudstäder som Berlin, Bryssel, London, Paris och Rom i gatunamnen i Arabiastranden.

Namnkommittén anser att de namn som inte används kan läggas till i stadens namnbank.

Om det finns områden där det passar att ha gator döpta efter andra städer och länder ska byggnadskontoret meddela namnkommittén om det. Kommittén kan sedan föreslå ett namn för stadsplaneringskontoret, där namnet bestäms i samband med att detaljplanen för ett område görs upp.

Mer konkret än så är inte stadens svar på motionen.

Stadsplaneringsnämnden behandlar motionen på tisdag.