Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Uusimaa: Uthyrningen av Näse gård stannade upp

Från 2015
Näse gård utifrån
Bild: Yle/Katja Mättö

Borgå stads planer på att hyra ut Näse gård läggs på is. Husets konstruktioner kan vara hälsovådliga, skriver tidningen Uusimaa.

Borgå stad har under flera veckor förhandlat med en lovande instans som vill hyra gården invid Mannerheimgatans bro.

Konditionsgranskningen visar ändå på vissa brister som kan orsaka problem med inomhusluften. Näse gård är byggd i stock.

Ett badrum är svårt fuktskadat. I konstruktionerna finns isoleringsmaterial, bland annat tjärpapper, som kan orsaka hälsoproblem.

De bärande konstruktionerna och taket är i gott skick, visar konditionsgranskningen.

För stora risker

Den potentiella hyresgästen är trots det inte villig att ta risker och förhandlingarna har lagts på is i en månad.

Borgå stad utreder nu hur man kunde lösa problemet. Om man börjar riva i isoleringen och avlägsna brädfordringen för att komma åt tjärpappret är det frågan om grundläggande ingrepp på huset.

Helst skulle Borgå stad ändå göra förändringar i historiska byggnader bara vid restaureringar i musealt syfte, säger stadsarkitekt Markku Partanen till Uusimaa.