Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Citycykeln ett skräckexempel på svår byråkrati

Från 2015
Uppdaterad 20.10.2015 08:33.
Cykling
Bildtext Byråkratin har satt käppar i hjulen för citycyklarna i många år.
Bild: YLE: Jyrki Lyytikkä

Efter många år av nej verkar citycyklarna i Helsingfors få en leverantör på tisdag. Beslutsprocessen är en långkörare - här ser du hela den långa processen från idé till förverkligande!

Det hann redan bli en tradition för journalisterna i Helsingfors. Varje höst i många år blev det en rubrik om att nej, Helsingfors får inga citycyklar nästa år heller. Beslutet har skjutits upp i många år av ekonomiska orsaker, men också på grund av papperskrig mellan olika ämbetsverk inom samma stad. Medan trafikverket har önskat sig reklamfinansierade cyklar har byggnadskontoret jobbat för att begränsa utereklamen i staden.

Nu ska det vara slut på käpparna i cykelhjulen. Helsingfors ska få sina lånecyklar i maj 2016.

Här följer ett plock av citycykelns svängar hittills:

  • 2000: Helsingfors är kulturhuvudstad och får 400 citycyklar, miljöministeriet och trafikministeriet deltar i finansieringen. Cyklarna är illgröna och kan lånas för en pant på 10 mark. Trafikverket har senare sagt att de gamla cyklarna skulle vara så klumpiga att ingen ville stjäla dem.
  • 2002: Cyklarnas hyra ändrar till 2 euro efter Finlands övergång till euro.
  • 2005: Cyklarna har stadigt minskat i antal. Varje år har många cyklar förstörts eller försvunnit och det blir dyrt för staden att upprätthålla systemet. I juli, lagom till friidrotts-VM:s turister, läggs ändå 200 cyklar fram igen.
  • 2009: Det här visar sig vara cyklarnas sista säsong i Helsingfors. Ännu under våren 2009 är stadens plan att Helsingfors förnyar cykelsystemet och ökar antalet cyklar till 1000.
  • 2010: Helsingfors stad bestämmer att cyklarna är för dyra och vill i stället ska utveckla ett reklamfinansierat system. Det blir inga lånecyklar år 2010.
  • 2011: Lånecyklarna ska tas i bruk till designhuvudstadsåret 2012, sägs det. Reklamfinansierade och med ett helt nytt system för uthyrning: kreditkort eller resekort så att användarna är identifierade. Samtidigt låter Byggnadskontoret göra en konsultutredning om var i staden det lämpar sig att placera utomhusreklamer. Resultatet: väldigt få ställen.
  • 2012: Helsingfors inleder förhandlingar med utereklamföretaget JC Decaux som vunnit upphandlingen för att lägga fram reklamfinansierade lånecyklar, men designåret kommer och går utan några cyklar. Det ska komma 500 cyklar nästa år i stället.
  • 2013: Fortfarande inga citycyklar. JC Decaux drar sig ur projektet eftersom staden och reklamföretaget inte lyckas komma överens om var cykelställen kan placeras. Det står klart att stadens ämbetsverk har olika inställning till reklamfinansieringen: byggnadskontoret begränsar utereklamen i staden för att värna om stadsmiljön. "Helsingfors är ingen riktig storstad utan citycyklar och stadens image lider," säger cyklarnas projektchef.
  • 2014: Inga cyklar nu heller. Staden ordnar ett nytt anbudsförfarande. Cyklarna ska finansieras med både skattepengar och reklamintäkter.
  • 2015: Inga cyklar, men offerttävlingen har tre finalister varav en kandidat klart leder. Trafikverket fattar sitt beslut den 20 oktober.

13 miljoner över 10 år

Trafikverkets direktion fattar sitt beslut om cyklarna på tisdag. Av de tre finalisterna är vinnarförslaget ett samarbete mellan flera företag: Moventia som producerar trafiklösningar, Smoove SAS som levererat cyklar till flera storstäder i bland annat Frankrike, Heklama Velox som skulle sköta underhållet av cyklarna samt Clear Channel som skulle ha hand om reklamförsäljningen på cykelställen.

Den här lösningen är den billigaste och skulle kosta staden 13 miljoner euro fördelat på tio år. Antalet cyklar är 500, och antalet cykelställ 50. Antalet cyklar och cykelställ ska tredubblas till år 2017 då cykelområdet ska nå ända till Munksnäs och Gumtäkt.