Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dålig kommunikation hejdar politiken

Från 2015
Uppdaterad 19.10.2015 14:15.
Han som håller ordförandeklubba.
Bildtext Göran Honga menar att den dåliga kommunikationen kan leda till uteblivna beslut.

Brist på dialog leder till uteblivna beslut, menar Göran Honga. “Vi för monologer som inte leder till förståelse.”

Österbotten har alla möjligheter att hållas i topp också i framtiden. Det jag saknar är lagandan och den äkta dialogen inom det politiska livet, skriver Göran Honga, chef för Vasa sjukvårdsdistrikt i sin gästkolumn.

Carola Lithén (sfp), ordförande i kommunfullmäktige i Korsholm och representant för Korsholm i Vasa sjukvårdsdistrikt, håller till viss del med, men pekar också på att det faktiskt händer mycket i Österbotten.

- Vi ska komma ihåg är att vi är ett av Finlands mest framgångsrika landskap, även nu, säger Lithén.

Fullmäktigeordförande Carola Lithén från Korsholm
Bildtext Carola Lithén.

Dåliga tider - överallt

Carola Lithén säger också att det gäller att minnas att det inte bara är dåliga tider i Österbotten. För visst går det sämre nu, också här, tycker också Lithén.

- Vi har varit vana med att det går bra och då kanske vi inte gör vårt bästa, vad det gäller samarbete, just nu, säger Lithén.

Nya sätt att kommunicera

Göran Honga tycker att kommunikationssätten har förändrats.

- Vi för monologer för varandra, och det leder inte till förståelse, säger Honga.

Den dåliga förståelsen leder i värsta fall till uteblivna beslut, menar Honga

“Vi är priviligerade”

Det är viktigt att komma ihåg att vi är väldigt priviligerade i Finland, påpekar Göran Honga. Men samtidigt borde vi tänka på att Svenskfinland är utsatt här, fortsätter han.

Honga tycker att samarbetet borde öka.

- Det jag efterlyser är en gemensam syn, säger Honga.

Lyssna och bli lyssnad på

Regering och riksdag vill att vi ska ge avkall på kommunernas inflytande, menar Carola Lithén. I många frågor borde det lokala ändå beslutas på lokal nivå, fortsätter Lithén.

Hon har försökt att föra en dialog om detta men tycker inte alltid att hon får respons.

- Emellanåt är det väldigt svårt att få budskapet från gräsrötterna och uppåt.

- Men visst kan jag hålla med om att vi också på lokalplanet tidvis kan vara dåliga på att lyssna, säger Lithén.

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Bildtext Göran Honga.

Kompromisser

Göran Honga menar att kompromisser är lösningen.

- Försök att lyssna på den andra, kom fram till en kompromiss och ta ett beslut, säger Honga.

Att inte enas är att förlora allting, tycker Honga.

Idag finns något av en dold maktkamp, menar Carola Lithén. Om man skulle komma ifrån den skulle det vara lättare att föra en dialog.

- Politisk cirkus varken inbjuder till eller ger utrymme för en äkta dialog, konstaterar Lithén.