Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Inte raka spåret för privatisering i Sverige

Från 2015
Uppdaterad 20.10.2015 10:09.
Folk åker tåg som aldrig förr, men förseningar har blivit vardag i Sverige.
Bildtext Folk åker tåg som aldrig förr, men förseningar har blivit vardag i Sverige.
Bild: Yle/ Ingemo Lindroos

Svenskarna åker tåg som aldrig förr. Men förseningar har blivit vardag och missnöjet är stort. Mycket kunde ha gjorts annorlunda i den svenska avregleringen, säger experter.

Regeringen i Finland vill genomföra en avreglering av tågtrafiken. Det har Sverige lång erfarenhet av, där avregleringen startade redan år 2007. Sedan dess är trafiken så gott som helt avreglerad, inklusive banunderhållet.

Det betyder ändå inte att det råder full konkurrens utan det sker genom upphandling i en del av regiontrafiken, medan en del av fjärrtrafiken körs av olika aktörer, på kommersiella villkor. Till de positiva, bland annat miljömässiga aspekterna, hör att fler väljer tåget.

- Framför allt har det blivit billigare. Det är kanske den största fördelen med avregleringen att det pressar priserna. Det visar både avregleringen av flyget och busstrafiken, som också har påverkat järnvägen i Sverige att sänka sina priser, så att fler åker tåg. Det är det man vill åstadkomma, att sätta press på de gamla operatörerna så att de blir mer kundvänliga och sänker priserna, säger Bo-Lennart Nelldal, som är professor i trafikplanering vid Kungliga Tekniska högskolan.

Bo-Lennart Nelldal ser också fördelar med avregleringen av järnvägstrafiken.
Bildtext Bo-Lennart Nelldal ser också fördelar med avregleringen.
Bild: Yle/ Ingemo Lindroos

Tågtrafiken i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste 15-20 åren. Reshastigheten har blivit bättre och turerna tätare. Det beror mest på ökade satsningar i infrastruktur och inte på avregleringen, enligt Nelldal. Man har rustat upp bannätet och startat nya tågsystem.

"Många aktörer förvirrande för kunden"

Vid sidan om de positiva effekterna med sänkta biljettpriser och större utbud kan bolagens biljettsystem och arrangemang vara förvirrande för kunderna. Journalisten Mikael Nyberg har undersökt förändringarna inom den svenska tågbranschen i boken "Det stora tågrånet".

- Vem som helst kan gå till trafikverket och säga att nu har jag skaffat lok och vagnar och vill öppna trafik. Dels blir det problem när flera olika bolag kör på samma sträcka. En biljett från ett bolag gäller inte på ett annat bolags resa. Om ett tåg blir försenat och man vill byta gäller inte biljetten. Det blir problem för dem som ska pendla. Om de ska köpa årskort är de kanske tvungna att köpa kort på två olika bolag. Om tåg blir stående på rälsen får man inte kliva på evakueringsbussarna om de är från ett annat bolag, räknar Nyberg upp.

Mikael Nyberg avråder Finland från att privatisera järnvägen. Mest oroad är han över banunderhållet, som blev dyrare, men sämre i Sverige.
Bildtext Mikael Nyberg avråder Finland från att privatisera järnvägen. Mest oroad är han över banunderhållet, som blev dyrare, men sämre i Sverige.
Bild: Yle/ Ingemo Lindroos

Dåligt banunderhåll största problemet

Det missnöje som oftast uppstår bland kunderna handlar om ständiga förseningar, ofta på grund av problem med banunderhållet.

Mikael Nyberg anser att privatiseringen av banunderhållet är själva orsaken till problemen. Kostnaderna har ökat trots att servicen har blivit sämre. Nyberg har undersökt vad som hände under privatiseringen år 2007 till 2009.

- Man avskedar hundratals banarbetare. På det sättet sjunker de direkta kostnaderna. Samtidigt anställer man en massa folk som sitter på kontoren och räknar på kontrakt. Och tvistar med de olika bolagen om fakturor och paragrafer i kontrakten. Man har fler operatörer att ha kontakt med, vilket kräver mera personal. I stället för mindre byråkrati så fick vi mera, säger Nyberg.

Ny priskonkurrens i fjärrtrafiken

Det nyaste tillskottet på marknaden är det Hongkongbaserade företaget MTR Express, som sedan mars trafikerar mellan Göteborg och Stockholm. Bolaget har lite längre restid än motsvarande tur som trafikeras av SJ, men konkurrerar med lägre priser.

Priskonkurrens finns framför allt i fjärrtrafiken. MTR Express tog sig in på den svenska marknaden i våras.
Bildtext Priskonkurrens finns framför allt i fjärrtrafiken. MTR Express tog sig in på den svenska marknaden i våras.
Bild: Yle/ Ingemo Lindroos

- Vi kan få en mer effektiv kostnadskostym än SJ, till exempel mycket mindre administration. Vi har väldigt effektiva nya it-system och nya tåg, vilket gör att vi kan ha lägre underhållskostnader på tågen, säger Johan Söör, vd för MTR Express i Sverige.

Samtidigt börjar gränsen vara nådd för hur många aktörer som kan trafikera på samma sträcka. När det är för mångat tåg, som kör i olika hastighet på en och samma sträcka, så måste tågen anpassa sig, vilket leder till förseningar.

- Går tågen i olika hastighet så måste de köra om varandra och då blir det problem. Då stoppas trafiken upp och risken för förseningar är större, säger Nelldal.

Experter råder och avråder Finland

Nu ska avreglering ske också i Finland, vilka råd har du att ge?

- Jag tror att man kan pröva det här. Det har inte bara kommit konkurrerande trafik utan också kompletterande trafik. De första privata operatörerna har kört kompletterande trafik till SJ, som kanske inte någon annan hade kommit på, säger Nelldal.

- Man ska inte göra det. Vad som händer är att man går tillbaka till ett system som redan har provats på 1800-talet, när järnvägen kom till. Det är ingen tillfällighet att man i land efter land har gått ifrån det här systemet. Järnväg kräver en hög grad av planering eller samordning, säger Nyberg.