Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag: Det ska bli trevligare att stå i brödkö

Från 2015
Uppdaterad 20.10.2015 08:18.
Brödkö i Helsingfors 27 mars 2014.
Bildtext Arkivbild från våren 2014. Helsingegatans brödkö lockar tusentals människor på onsdagar och fredagar. Klädhjälpen på måndag ger inte orsak till så långa köer.
Bild: Yle/ Sandra Anttila

Helsingforspolitiker tycker brödköerna i Helsingfors kunde flyttas inomhus. Bland dem som söker hjälp på Hurstin Valinta är åsikterna delade, och organisationsledare Heikki Hursti skulle helst komma åt grundproblemet - fattigdomen.

På måndagen vid lunchtid står ett tjugotal människor utanför Hurstin valinta och väntar på att dörren ska öppna. Brödköerna på onsdag och fredag lockar betydligt fler, på måndagarna delar Barmhärtighetsarbetet främst ut kläder.

En man, som vill vara anonym, säger att det för hans del är okej att stå ute och köa. Enligt honom får alla välja själv om de orkar stå i brödkö - det är frivilligt att komma.

Vieno Bozhko, hämtar kläder hos Hursti i oktober 2015
Bildtext Vieno Bozhko har barn och barnbarn som behöver hjälp. Hon skulle gärna köa inomhus.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

När dörrarna öppnas ska alla visa sina FPA-kort för att komma in och rota i klädhögarna. I ett hörn finns också bröd att få, och organisationsledare Heikki Hursti gräver fram två paket köttfärs till en kvinna, som också samlat på sig kläder.

Laupedentyö rf delar ut kläder på måndagar, oktober 2015
Bildtext På måndagar delar Barmhärtighetsarbetet rf ut skor och kläder på Helsingegatan. Köerna är mindre då än på onsdagar och fredagar när maten delas ut.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det är en brokig skara som söker hjälp hos Hursti denna vanliga måndag. Vieno Bozhko har inte bråttom och ler vänligt när hon får frågan om hur det känns att köa utomhus.

- Du menar att man inte skulle behöva stå ute och köa? Det skulle förstås vara bättre. På sommaren går det an att stå ute, men när det blir minusgrader är det inte så trevligt, säger Vieno Bozhko.

Tuomo Valokainen, fullmäktigeledamot (SDP) i Helsingfors, jobbar på Diakonissanstalten
Bildtext Tuomo Valokainen (SDP) tycker staden kunde ordna så att ingen ska behöva köa ute i regn och rusk för att få mathjälp.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Fullmäktigeledamot Tuomo Valokainen (SDP) har gjort en motion där han föreslår att Helsingfors stad skulle ordna bättre utrymmen för mathjälpen. 29 andra fullmäktigeledamöter har undertecknat motionen.

- Föreningarna gör ett bra jobb här i staden, och därför kunde staden anvisa utrymmen till de här föreningarna som delar ut mat till folk som har det svårt. Föreningarna kunde betala hyra för utrymmena. Det finns tomma utrymmen, säger Valokainen, som tycker att tomma kontor kunde utnyttjas för mathjälpen.

Motionen ska behandlas av nämnden för allmänna arbeten på tisdag. Enligt förslaget stöder nämnden motionen och föreslår att Helsingfors tar modell avVanda stads projekt Gemensamt bord. Byggnadskontoret anser ändå att ett samarbete med tredje sektorn behövs.

Här delar Laupedentyö rf ut mat och kläder, oktober 2015
Bildtext Hurstin Valinta står det på dörren till utrymmet där föreningen Barmhärtighetsarbetet rf ger mathjälp.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

På Hurstin Valinta ser organisationsledare Heikki Hursti Vandas projekt som ett bra exempel på hur Helsingfors kunde agera.

- När det gäller utrymmen så tycker jag att staden kunde delta mer än vad de gör nu. Staden deltar i vår verksamhet redan nu. Vanda stad har gjort ett utmärkt jobb. De har ordnat stora utrymmen med kyl- och frysrum, de har kylbilar och kan på det sättet organisera hjälpen.

- Jag har själv tänkt att det inte skulle bli så lång kö på ett ställe, om det skulle finnas en central från vilken man kunde hämta eller föra mat till var olika stadsdelar. Hjälpen kunde skötas områdesvis av olika föreningar, till exempel så att Nordsjö skulle skötas av den lokala föreningen för arbetslösa i Nordsjö. Då skulle det stå hundratals färre i den här kön, men det skulle kräva bra utrymmen och bra planläggning, säger Heikki Hursti.

Heikki Hursti oktober 2015
Bildtext Heikki Hursti är organisationsledare på Barmhärtighetsarbetet rf som delar ut mat och kläder till hjälpbehövande på Helsingegatan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Heikki Hursti tycker ändå att det viktigaste skulle vara att komma åt orsakerna till varför så många behöver mathjälp. Köerna har blivit längre. Den senaste tiden har 2 800-2 900 människor stått i kö varje gång mathjälpen haft öppet .

- Grundproblemet löser vi inte med att brödkön flyttas inomhus. Om de här människorna ändå är hungriga och måste hämta gratis mat någonstans, så borde man se på orsaken till att de har det så svårt. Spåren leder till Arkadiabacken, när det sparas in så är det låginkomsttagarna som lider, säger Heikki Hursti.

Förutom Hurstin Valinta finns det ett flertal andra ställen som delar ut mathjälp. I Kvarnbäcken delar Hertonäs församling och Myllypuron elintarvikeapu rf ut mat tre dagar i veckan, varje gång dyker det upp 600-850 personer. Enligt organisationsledare Sinikka Backman är det alltfler sjuka och rörelseförhindrade personer som köar i Kvarnbäcken, trots att de har svårt att orka med köandet.