Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Miljöförening vill att polisen utreder Varuboden-hygge i Sjundeå

Från 2015
Uppdaterad 21.10.2015 14:14.
Ett område där skog har avverkats.
Bildtext På det här området har träd avverkats olovligt, enligt miljöföreningen.
Bild: Yrjö Kokkonen

Miljöföreningen i Ingå-Sjundeå har begärt en polisutredning av Varuboden Osla. Föreningen hävdar att bygglovet för nybygget i Pickala inte har följts.

ABC-bygget i Pickala inleddes i augusti och det har fällts träd i samband med markberedningsarbetet.

Det rör sig om ett ungt trädbestånd och ett område med gamla träd på stranden till ån som i sin tur är ett Natura 2000-område. Området som finns mellan stationen och Sjundeå å är ungefär 50 meter långt och några hundra kvadratmeter stort.

Vill skydda ån och området

Miljöföreningen påpekar att det i bygglovet särskilt nämndes att förnyandet av servicestationen inte fick orsaka skada i naturen kring ån eller Natura-området. Skogsdungen fungerade som en naturlig skyddszon som nu är borta.

- Vi hoppas att polisen utreder ärendet. Varuboden Osla har rört sig utanför planeområdet trots att direktiven var klara och dessutom förtydligades på ort och ställe, säger Yrjö Kokkonen, viceordförande för Ingå-Sjundeå miljöförening.

Kokkonen representerar också De Gröna som viceordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå kommun.

Oklart om ansvar

Nu vill föreningen att Varuboden Osla återställer området genom att plantera nya träd och att man inte asfalterar området. Miljöföreningen vill också förvissa sig om att ån inte utsätts för skadliga ämnen.

- Det är vanligt att större företag beter sig såhär i Finland. De vet nog att de gör fel men gör det ändå, säger Kokkonen.

I den skrivelse som Yrjö Kokkonen skickat ut sägs det att Varuboden Osla har medgett att man överskridit byggnadslovets gränser och uppgett att det är ett mänskligt misstag som skett.

- Det stämmer inte. Ingen från Varuboden Osla har sagt att det rör sig om ett mänskligt misstag. Vi har jobbat mycket tillsammans med både Sjundeå kommun och Närings-, trafik- och miljöcentralen och ingendera har kontaktat oss med några klagomål. Jag kan inte ta ställning till om vi har gjort rätt eller fel vid hygget, säger Hannu Krook, verkställande direktör för Varuboden Osla.

Krook fick information om Ingå-Sjundeå miljöförenings begäran om en polisutredning från föreningen.

Viktiga principer

Miljöföreningen anser att avverkningen har en stor principiell betydelse även om det förstörda området är förhållandevis litet.

Under tre dagar avverkades såväl ungskog som äldre skog. En stor del avlägsnades maskinellt och med rötterna. Den skog som skulle skyddas finns inte längre, poängterar miljöföreningen i sitt uttalande.

Miljöinspektör Heta Tenno vid Sjundeå kommun anser att miljöföreningen går till överdrift med kravet på en polisutredning.

- Man måste hålla isär begreppen. Handlar det om ett verkligt miljöbrott, avtalsbrott eller maktutövning? Men byggnadsprojekt kan vara svåra att övervaka hela vägen och vissa saker uppdagas för sent.

Plantera nytt

Antero Honkasalo (VF) är ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå. Han säger att nämnden har diskuterat viceordföranden Yrjö Kokkonens begäran om en polisutredning men att nämnden valde att inte skriva under förslaget. Kokkonen förde därefter ärendet vidare via Ingå-Sjundeå miljöförening.

- Miljö- och byggnadsnämnden enades om att be Varuboden Osla stå för en landskapsplanering av det aktuella området som avverkats. I praktiken handlar det om att de ska plantera lämpliga träd där.

Artikeln korrigerades onsdagen den 21 oktober vid 14-tiden. Det stod tidigare att den avverkade skogsdungen var Naturaområde men så är det inte. Skogen fungerade som en skyddszon för ån så som det redan stod på ett annat ställe i artikeln .

Diskussion om artikeln