Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands prematurvård i världsklass

Från 2015
Ett nyfött barn
Bild: Yle/Tuula Nyberg

Nio av tio för tidigt födda barn klarar tiden som prematurer. De flesta som föds för tidigt kommer att leva ett alldeles normalt liv.

I Finland satsar man på att rädda och vårda barn som föds för för tidigt.

Allt fler barn överlever den kritiska tiden och under de senaste femton åren har dödligheten bland för tidigt födda barn i intensiven sjunkit med 20 procent.

Prematurer

- om barnet fötts före 37:e graviditetsveckan eller väger under 2500 gram
- små prematurer väger mindre än 1500 gram
- mycket små prematurer väger mindre än 1000 gram
- nio av tio prematurer överlever
- minsta barnet som överlevt i Finland vägde 400 gram

Fakta: HNS

Lucas har inte fyllt 0 år

Att Camilla Hellströms graviditet inte kommer löpa linan ut fick hon veta när halva tiden hade gått.

Hellström fick komplikationer och under de sista veckorna handlade det om att spara tid. Lucas föddes i vecka 33 och vägde 1640 gram.

- Vi har aldrig under den här tiden haft någon oro att han inte skulle klara sig vid liv. Läkaren berättade att riskerna inte är så stora, säger Hellström. I början var det svårt att förstå att han kommer att födas för tidigt, men sjukskötarna gav mycket information.

Om Hellström och hennes man inte hade bott i Finland hade de haft mer att oroa sig för. Nu fanns det många skötare på avdelningen på Jorvs sjukhus och de kände sig säkra och fick själva sköta om Lucas så mycket de hann.

Ett för tidigt fött barn sover.
Bildtext Lucas är femton dagar gammal och väger 1800 gram.
Bild: Yle

Stora upptäckter räddar många liv

Under de senaste tjugo åren har prematurvården förbättrats märkbart.

Enligt Sture Andersson som är avdelningsöverläkare på Barnkliniken i Helsingfors har både större revolutionära rön och mindre förbättringar lett till en högklassig prematurvård.

Som exempel på stora förändringar nämner Andersson ämnet surfaktant och kortisolbehandlingar som försnabbar barnets lungutveckling.

I femton års tid har man samlat in noggrann data om bland annat andningen och matsmältningen för att sedan kunna forska mer i prematurers utveckling.

Inga nedskärningar berör prematurvården

På intensivavdelningen på Barnkliniken finns det plats för 15 barn som behöver hjälp med de vitala funktionerna. Läkare finns på plats dygnet runt.

Efter det flyttas de ofta vidare, exempelvis till Jorvs sjukhus.

I Finland sköts intensivvården av prematurer på fem orter i landet, alla kopplade till universiteten. Andersson tycker att man satsar på vården av nyfödda i Finland.

- Nedskärningarna har inte drabbat oss på prematurvården som i andra sektorer. I dagens läge har vi kunnat upprätthålla en bra vård. Det är välsatsade pengar, eftersom nio av tio prematurer överlever och kan leva ett vanligt liv, säger Andersson.

Diskussion om artikeln