Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professorer kritiserar Finland för förvriden energipolitik

Från 2015
Uppdaterad 20.10.2015 11:05.
Solpaneler på Helens tak dvs Helsingfors energi i Södervik
Bildtext Flera forskare kritiserar IEA för att kraftigt underskatta bland annat användningen av solenergi.
Bild: Helen

Finland använder sig av det internationella energirådet IEA:s kritiserade modeller i sin energipolitik. Det kan leda till att man använder sig av olämpliga energiformer då man underskattar förnybar energi.

Enligt flera energiforskare och -experter finns det två stora problem i Finlands energipolitik. Uträkningarna som de energipolitiska besluten baserar sig på är hemligstämplade. Dessutom beaktar man inte alternativa modeller, utan utgår från de riktlinjer som det internationella energirådet IEA har tagit fram.

Yle rapporterade förra veckan om att forskare vid Villmanstrands tekniska universitet anser att IEA har en felaktig bild av hur stor andel av energin som i framtiden produceras med hjälp av förnybara energiformer.

– De möjligheter som den nya teknologin erbjuder har undervärderats kraftigt, säger professor Lassi Linnanen vid Villmanstrands tekniska universitet.

IEA har underskattat förnybara energikällor

Under årtionden har IEA räknat med att till exempel sol- och vindkraft inte kommer att växa särskilt mycket, trots att den här typen av energiproduktion faktiskt växer i flera länder.

Två vindmöllor
Bildtext Också användningen av vindkraft väntas öka.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Enligt IEA kommer förnybara energikällor endast att stå för 14 procent av energiproduktionen år 2030.

Då har man ändå inte beaktat den rekordartade ökningen i både användning och produktion av förnybar energi som skett under de senaste åren.

– Prognoser gjorda enligt den senaste tillväxten pekar på att förnybara energikällor skulle stå för närmare 60 procent av energiproduktionen, säger professor Christian Breyer vid Villmanstrands tekniska universitet.

Forskarna där har samarbetat med den tyska organisationen för förnybar energi Energy Watch Group och de anser att IEA:s beräkningar inte stämmer.

Enligt IEA skulle till exempel priset på solpaneler i Europa ligga på omkring 1000 dollar per kilowatt år 2050. Det har ändå visat sig att de redan nu är blligare än vad beräkningarna förutspår.

De uppskattningar som Breyer har tagit fram tillsammans med sin forskningsgrupp pekar på att priset år 2050 skulle vara ungefär hälften av IEA:s uppskattning. Enligt professor Lassi Linnanen är vi i Finland blinda för hur priset på solenergi har gått ner.

Forskare efterlyser öppenhet och diskussion

På Arbets- och näringsministeriet tar man inte åt sig av det att Finland fattar sina energipolitiska beslut åtminstone delvis på uträkningsmodeller som har kritiserats hårt. Där säger man att det är bra med diskussion.

- Det är helt normalt att det görs olika uträkningar och att man sedan diskuterar dem. Det hjälper oss i beslutsfattandet, säger överdirektör för energiavdelningen Riku Huttunen.

Men enligt forskarna och professorerna är det just diskussion som saknas. Linnanen kritiserar besluten samt hur de fattas i hemlighet inom en liten utvald krets. Det leder till att ingen har koll på vad Finlands energipolitik baserar på, anser han.

Taloussanomat försökte tidigare i år begära ut de beräkningar som Finlands energipolitiska beslut bygger på, men fick ett nej.

Enligt Huttunen på Arbets- och näringsministeriet är det ingen annan som har nytta av de excel-tabeller man använder som hjälp i sina beräkningar.

– Det låter konstigt. Det är fråga om samhälleligt beslutsfattande och jag har svårt att se varför det skulle vara hemligt. Finland är inget företag, och borde därför inte ha något att dölja, säger Linnanen.

Alternativ energi måste utredas objektivt

Linnanen och flera andra energiforskare anser att man borde lägga större vikt vid att utreda alternativa energikällor. Olika former av förnybar energi borde utredas objektivt, och utredningarna borde vara tillgängliga för allmänheten, anser han.

solfångare
Bildtext Solpaneler har redan gått ner i pris och väntas bli ännu billigare.
Bild: Yle/Marnie Burkhart/Fancy

– Annars stänger man ute hela forskarkåren, som varken får en möjlighet att utvärdera eller kritisera. Nu är det som en svart låda, som kan delge information, men som saknar transparens.

Vi i Finland lever i vår egen bubbla, där vi inbillar oss att det finns ett antal utvalda energiformer man ska använda sig av, anser Linnanen.

– Finland är ett land där det bara finns en enda sanning. Energipolitiken bygger i huvudsak på energiproducenterna, inte användarna. Det här sätter befolkningen i en ofördelaktig ställning, säger han.

Ny energistrategi bereds som bäst

Under år 2016 ska Finland förbereda sin energi- och klimatstrategi för de kommande åren.

– Jag vill att man gör den nya energistrategin mycket bredare och mer inkluderande, säger Linnanen.

Han får medhåll av Riku Huttunen på Arbets- och näringsministeriet. Där hoppas man på att kunna locka med både experter och de vanliga medborgarna.

- Öppenhet är viktigt för oss, säger Huttunen.

Jenni Frilander/ Yle uutiset