Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

JO: Bristen på räddningshelikopter är lagstridig

Från 2015
Uppdaterad 20.10.2015 16:11.
Räddningshelikopter i Utsjoki
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle / Vesa Toppari

En läkarhelikopter borde placeras i Österbotten eller Södra Österbotten. Det anser riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen.

Justitieombudsmannen har utrett situationen i landet på grund av ett klagomål som kom in under fjolåret.

Och situationen är inte jämlik i landet, konstaterar JO Petri Jääskeläinen som bygger sitt beslut på lagtolkningar, bland annat grundlagens jämlikhetsstadgande. JO konstaterar att situationen just nu innebär att patienter behandlas olika beroende på var de valt att bosätta sig.

Österbotten och sydöstra Finland sticker ut

Bland annat skriver JO att det befintliga systemet med läkarhelikoptrar inte kan "erbjuda tillgång till akutläkare på lika villkor för nödställda patienter i alla delar av Finland."

Smärtpunkterna finns åtminstone i Österbotten och i sydöstra Finland.

JO fortsätter:

"Smärtpunkterna finns åtminstone i Österbotten och i sydöstra Finland. Jag anser det vara viktigt när man ordnar prehospitala akutsjukvårdstjänster att man sörjer för en jämlik tillgänglighet till läkarhelikoptrar i olika delar av landet."

Helikoptrarnas betydelse ökar

Helikoptrarna kommer att bli viktigare i och med social- och hälsovårdsreformen, om mängden jourhavande sjukhus minskar, konstaterar JO.

Högklassig akutvård måste ändå vara tillgänglig på alla håll i landet, vilket gör att sjukvårdsdistrikten kommer att bli tvungna att fundera på både helikoptrar och var ambulanserna ska vara placerade.

Vasa sjukvårdsdistrikt kan delas

Regeringen ska presentera huvuddragen i social- och hälsovårdsreformen inom oktober månad. Det mesta tyder på att man går in för 12 vårdområden i landet.

Det torde innebära att det nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt slås ihop med åtminstone ett annat vårddistrikt, alternativt delas upp mellan två eller flera andra vårddistrikt.