Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Skärgårdsvägens trafik borde bli smidigare"

Från 2015
Uppdaterad 21.10.2015 06:58.
Bilar kör ombird vid färjfästet i Nagu
Bild: Yle/Christopher Marins

Åtgärder för smidigare trafik på Skärgårdsvägen diskuterades under Nagunämndens möte på tisdag kväll.

Det man bland annat hoppas på är att man kunde höja hastighetsbegränsningen på sådana ställen, där man tillfälligt sänkt dem på grund av olika arrangemang, men sedan inte höjt dem tillbaka.

Bland annat kunde man höja hastigheten från 60 till 80 km/h vid Abborsundet och Rödhällsundet, där man nu byggt separata cykelbroar. Ett annat ställe är Airisto vägskäl, där hastigheterna på ett längre vägavsnitt sänktes i samband med fritidsbostadsmäsan som ordnades i Västermälö för över 10 år sedan.

Också trafiken kring färjorna kunde förbättras. Bland annat föreslår man att det sätts upp trafikmärken före färjfästena som tillåter omkörning av stillastående bilar trots gula spärrlinjer, berättar Johan Broos, ordförande i Nagunämnden.

- Det bör vara lagligt möjligt att utnyttja sig av förtursskyltarna. Nu är det svårt för de som har förtursskyltar att kunna använda sig av dem. Bussarna berörs också i högsta grad av det här. Det gör det också svårt för markägare att ta sig till sina tomter då det är kö till färjorna.

Utöver det här hoppas man också att de nya trafikljus som installerats för förtursbilister kunde användas med mer flexibelt, så att även de förtursbilar kan köra ombord lite senare då färjan redan börjat lastas med andra bilar.

- På det här sättet skulle man undvika ett taktikerande mellan körfilerna. Faktum är också att färjtidtabellerna mellan de olika färjorna är uppbyggda så att kör man lagligt, så hinner man till färjan, men inte i så god tid att man skulle hinna med de nuvarande gröna ljusen för förtursberättigade, säger Broos.

Listan ges nu vidare till Pargas stadsstyrelse och Egentliga Finlands närings-, trafik-, och miljöcentral, med hopp om att de olika åtgärderna kunde förverkligas.

Under Nagunämndens möte diskuterades också möjligheten att ordna ett seminarium kring fästingar och de hälsorisker som fästingsburna sjukdomar för med sig. Seminariet planeras för april 2016.