Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad kan få stort solkraftverk

Från 2015
Stor park med solpaneler.
Bildtext En motsvarande anläggning som denna kan komma till Kristinestad.

Kristinestad kan bli etableringsort för ett större solkraftverk. Ene Solar Systems vill bygga cirka 27 000 solpaneler på ett markområde invid Lappfjärdsvägen i Kristinestad.

Kraftverket skulle producera närmare 20 gigawattimmar el per år, vilket motsvarar ungefär den mängd solenergi som produceras i hela Finland i dag.

På måndag ska stadsstyrelsen i Kristinestad besluta om staden investerar i kraftverket genom att upplåta marken.

Energiprofessor Peter Lund vid Aalto universitetet bedömer att solenergin börjar bli allt mera lönsam då kostnaderna på solpaneler har sjunkit med nästan 90 procent under de senaste fem åren.

Lagen på efterkälken

Men lagen släpar efter då det gäller vilka avgifter som sätts på en solkraftsproducent. Han tycker att lagen borde göras om och mera gynna närproducerad el, som bland annat solkraft.

- Lagen borde ändras så att man tar i beaktande vart elen går från en solanläggning. Kostnaden att använda elnätet skulle relatera till avståndet som vi behöver, säger Lund.

Också i fråga om större anläggningar kan själva distributionen av elektricitet endast handla om några kilometer.

- Kostnaden att använda elnätet skulle relateras till avståndet dit elen går. Några kilometer. Solelektricitet som överproduceras förblir ofta i grannskapet och går sällan till högspänningsnätet på den nationella nivån, säger Peter Lund.

Enligt den föråldrade lagen som vi lever med i dag betalar den som överproducerar el lika mycket för att sälja till grannen som om överskottselen pumpades ut i det nationella elnätet.

- Någon lagändring till förmån för solkraft och förnyelsebar energi, är inte aktuell i Finland, men inom EU:s energiunion-program diskuteras saken, säger Peter Lund.

Han utgår från att EU-komissionen kommer att vidta åtgärder för att förbättra läget.

Planer på utbyggnad

Det finns i dag planer på en kraftig utbyggnad av solenergin. Ene Solar Systems är intresserad av att etablera sig också på andra orter i Finland. I dagsläget har de preliminära avtal med fyra kommuner.

Bolaget räknar med att det behövs 4-6 investerare i Kristinestad, med 10-25 procent av andelarna vardera, för att projektet ska kunna förverkligas. Själva blir de minoritetsägare i det som i så fall kommer att heta Solar Park Kristinestad.

- Vi har också möjligheten att bjuda aktier till hushåll. En aktie är en solpanel. Aktieägaren får panelens elproduktion och kan komma ner till en elräkning på 0 €. Själva antalet investerare är inte avgörande men vi behöver cirka 2-3 miljoner för att stanna under 50 procents belåningsgrad, säger Hannu Manninen, områdeschef på Ene Solar Systems.

Staden besluter om marken

Etableringen beror i första hand på om Kristinestad upplåter marken. Staden kan också köpa el av anläggningen och profilera sig som miljövänlig, eller vara med som aktieägare.

- Har vi företag som förbrukar hela kapaciteten eller en stor del av den, så är saken klar. Om kommunen vill profilera sig som miljövänlig kan också kommunen köpa el av den nya anläggningen.

- I de flesta fall har kommunen erbjudit oss mark och i många fall finns viljan att vara med som aktieägare i bolaget som driver solkraftverket, säger Manninen.

En etablering är också beroende av om de får investeringsstöd från arbets- och näringsministeriet på 30 till 35 procent.

Ärendet är under beredning inför måndagens stadsstyrelsemöte i Kristinestad, där man ska ta ställning till om staden ska gå upplåta mark för bolaget.

I beslutet väger staden in bland annat skatteaspekter, miljöaspekter, sysselsättande effekt och imagefördelar.

Solenergi bäst för miljön

Biolog Carl-Anders Lundberg, ordförande för Sydbottens Natur och miljö i Kristinestad välkomnar satsningar på solenergi.

- Ur miljöperspektiv är solenergi det bästa tänkbara. Solenergi är nog den energiform som har framtiden för sig, säger Carl- Anders Lundberg.

Henrik Antfolk, Sfp-politiker i Kristinestad, ser också han att solenergi kan vara värt för Kristinestad att satsa på.

- Det kan vara bra också för Kristinestads marknadsföring. Att vara lite före kan alltid vara bra, säger Antfolk.

Centerns Peter Nygård är tveksam till att satsningen kan ge några ekonomiska fördelar, men vid första anblicken ser han inget som egentligen hindrar staden från att upplåta marken för solpaneler.

- Vad det sedan ger då annat än lite billigare el för dem som går med, men nog är det väl en satsning på framtiden. Vi måste ju ha andra energiformer än atomkraft, säger Nygård.