Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hitis brandstationsbygge i startgroparna

Från 2015
Peter Fihlman
Bildtext Hitis frivilliga brandkårs vice kårchef Peter Fihlman hoppas på att den nya brandstationen i Hitis är färdig om ett år.
Bild: Yle/Monica Forssell

Den nya brandstationen i Hitis kan stå färdig redan om ett år. Det tror Hitis frivilliga brandkårs vice kårchef Peter Fihlman.

Markarbeten har redan påbörjats på tomten invid Vikarebryggan på norra sidan av Hitis kyrkby och i dagarna kommer anbudsförfrågningar att skickas ut.

Hitis fbk
Bildtext Det är trångt i den nuvarande brandstationen i byn.
Bild: Yle/Monica Forssell

Den gamla brandstationen finns mitt i Hitis kyrkby och är så liten att den frivilliga brandkårens två brandbilar med nöd och näppe ryms in.

Den nya stationen kommer att bli cirka 300 kvadratmeter stor och byggs i två våningar.

Efterlängtad station

Budgeten för den nya brandstationen är 490 000 euro. Brandskyddsfonden står för 35 procent av kostnaderna och resten av summan finansieras med hjälp av lån och eget kapital som Hitis frivilliga brandkår under årens lopp samlat ihop.

Hallen ligger bara någon meter från strandbrynet och får en egen brygga där brandkårens båt ska ligga. Just nu görs markbädden i ordning och efter det ska grunden pålas.

Förutom hall för bilarna kommer också ett gym, sociala utrymmen, tekniska utrymmen och mötesutrymmen att ingå i den nya brandstationen.

Hur efterlängtad är den nya brandstationen?
- Vi kan gå och se på den gamla så får du se själv, säger Peter Fihlman. Det är rent av farligt nu då man kör ut bilarna och folk samtidigt klär på sig.

Hitis fbk
Bild: Yle/Monica Forssell

Och visst är det trångt i den gamla brandstationen. Bilar, kläder och hjälmar är packade tätt intill varandra och det finns varken sociala utrymmen eller toaletter på stationen.

- Den är nog efterlängtad, säger Fihlman. Fast det är synd att den nya stationen blir en hallbyggnad och inte så idyllisk som den gamla. Men den nya stationen behövs verkligen. I alla fall om kåren ska leva vidare om vi ska orka hålla på och ungdomarna ska hållas intresserade.

Fem-sex ungdomar är regelbundet med i Hitis frivilliga brandkårs juniorverksamhet i dag.

Man räknar också med att den nya brandstationen ska bli lite av en allaktivitets hall och till exempel gym och mötesutrymmen ska lånas ut också till andra.

Ett tjugotal utryckningar i år

Antalet utryckningar hittills i år är 23. En av utryckningarna gällde en brand på en holme, de andra har gällt olyckshändelser och sjukdomsfall.

Sammanlagt bor det ungefär tvåhundra personer året runt på Hitis-Rosalalandet men räknar man också deltidsboende är invånarna mångdubbelt fler.

- Om man jämför med andra små brandkårer har vi gott om utryckningar, anser Peter Fihlman som räknar med ungefär tolv aktiva inom Hitis frivilliga brandkår.

Rosala FBK , tio kilometer från Hitis FBK, har en egen brandstation och en egen frivillig brandkår. Vid större bränder och olyckor samarbetar brandkårerna men gemensamma utrymmen har man inte övervägt.

Stort projekt som nog ska ros i land

Den nya brandstationen innebär en stor ekonomisk satsning men någon oro för att man inte skulle ro i land det hela, finns inte inom Hitis FBK.

- Vi har avtalsenliga inkomster och man får inkomster för varje uppdrag. Medlemsavgifterna inbringar ungefär 3000 euro i året och föreningen har fått understöd och donationer. Vi har nog räknat ut att det ska räcka till, säger Fihlman.

Den nya brandstationen i Hitis kan, om allt går enligt planerna, stå klar om ett år.