Hoppa till huvudinnehåll

X3M

Du som är äldst är smartast

Från 2015
Barn som håller om ett annat barn.
Bildtext "Nej nej lilla du. Det där är inte en segelbåt, det är en galeas. Kom ihåg att jag är smartast."
Bild: CC

Vi hör ofta att din plats i syskonskaran påverkar din personlighet, men det här stämmer inte. Däremot är du som är äldst lite smartare än dina yngre syskon.

Tyska forskare har analyserat data från 20 000 personer och kommit fram till att din plats i syskonskaran inte påverkar din personlighet.

Det som forskarna däremot kom fram till var att den äldsta oftast är lite smartare. Den förstfödde hade generallt 1,5 poäng högre IQ än de yngre. Var det tre syskon i familjen hade mellanbarnet oftast 1,5 poäng högre IQ än det yngsta, och så vidare.

Varför resultatet ser ut som det gör finns det många hypoteser kring. De tre främsta är de här:

• Mamman har mer tid att sitta ner och lära det första barnet nya saker som att prata och räkna.
• Äldre syskon blir smartare eftersom de lär sina yngre syskon saker.
• Äldre syskon föds när mamman är yngre och ju äldre mamman blir desto mer kan det påverka hjärnans utveckling.

Vi ignorerar viss information

Psykologen Axel Aminoff tror också på den första hypotesen, och håller med om att platsen i syskonskaran inte alltid innebär en viss personlighet. Han förstår ändå varför vi kan uppfatta det så, eftersom vi har en förmåga att bortse från viss information.

Vi lägger gärna ansvarsfullheten på den äldsta, men det måste inte alltid vara så.

Vad menar han med det här? Jo, när vi träffar någon som stämmer in på våra förväntningar så lägger vi det på minnet, men när någon avviker så ignorerar vi det.

- Det här betyder ändå inte att det inte finns roller i familjen. Vi lägger gärna ansvarsfullheten på den äldsta, men det måste inte alltid vara så. Ju större familj desto klarare blir rollerna, säger han.

I en familj med många barn är det oftare den äldsta som tar ansvar, men det beror också på familjen och framför allt föräldrarna och vilka egenskaper de delar ut till sina barn.

- Barnet kan också revoltera mot förväntningarna och ta avstånd från dem. Då kanske det nästbästa alternativet blir aktuellt.

Barnens roll i familjen har också att göra med föräldrarnas roll i deras gamla familjer.Modellerna man lärt sig av sina egna föräldrar är sådant som går i arv.

Ensambarnet axlar alla roller

Nu pratas det om ens plats i en syskonskara, och med syskonskara menar man oftast fler än två. Hur är det då om man bara är en eller två – är det annorlunda då?

Två barn (tvillingar) i en lite bil.
Bildtext Rollerna blir luddigare när du och ditt syskon får mer utrymme. Men visst finns de oftast ändå där.
Bild: CC

Jo, för du har mera plats i familjen när du är ensam eller när ni är två.

- Om du är ett ensambarn är du den som får ta ansvar, ska prestera, vara utåtriktad och bli gullad med. Du får vara alla roller. Blir man två delas det upp direkt, och då börjar man omedvetet dela egenskaper, säger Axel.

Något överdrivet kan man säga att den ena blir slarvig och den andra ordningssam. Ju fler barn som kommer till desto mer börjar rollerna spjälkas upp, eftersom det blir en grupp individer.

- Den intressanta här är frågan huruvida man får olika egenskaper i familjen. Men det är lite förenklat att titta på endast när någon är född. Man borde titta på familjen som ett system, och att alla parter får en roll i systemet, säger Axel.

Tror du på den nya forskningen? Eller upplever du tydliga roller och personligheter beroende på i vilken ordning du och dina vänner är födda?