Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands fåglar lider av klimatförändringen

Från 2015
Ringduva
Bildtext Ringduvan för till de fåglar i Finland som hittills dragit nytta av klimatuppvärmningen.
Bild: Andreas Trepte

En ny omfattande europeisk forskning visar att fåglar reagerar på klimatförändringen. Vissa arter drar nytta av klimatuppvärmningen. De fåglar som anpassat sig till förhållandena här i Finland klarar sig ändå sämst.

Över 50 000 ornitologer runtom i Europa har hjälp till med att samla in material i närmare två decennier, för den här omfattandeforskningen.

Forskningen visar att vissa fågelarter ser ut att dra nytta av den globala klimatuppvärmningen. De fåglar som har anpassat sig till klimatet här i Finland och Norden klarar sig ändå sämre, trots att vintrarna blir mildare.

Gråsiskan är en lite fågel som finns i Finland.
Bildtext Gråsiskan hör till de fåglar i Finland som lider mest av klimatförändringen.

I synnerhet ängspiplärkans och gråsiskans häckningsbestånd kommer att drabbas av klimatförändringen, visar forskningen.

Också de fåglar som övervintrar i tropikerna, men som flyttar till Finland under sommaren, lider av klimatförändringen.

Enligt forskarna finns det också fågelarter som drar nytta av att klimatet blir varmare här i Norden, eftersom mortaliteten sjunker och förökningstiden blir längre. Till dem hör bland andra ringduvan och steglitsen. De flesta fåglar i Finland och Norden lider ändå av klimatuppvärmningen.

Forskningen har gjorts i 18 länder och Helsingfors universitet har deltagit för Finlands del.