Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skolindragningar väcker starka känslor i Jakobstad

Uppdaterad 22.10.2015 11:21.
Bonäs skola i Jakobstad
Bildtext Bonäs skola i Jakobstad är en av de skolor som kanske stängs i Jakobstad

Styrelserna för alla Hem och Skola föreningar i Jakobstad diskuterar det framtida skolnätet nästa vecka. Bildningsnämnden i Jakobstad kallar till ett möte i Länsinummi skola på tisdagen.

En utredning över det framtida skolnätet i Jakobstad och planerna på att dra in både svenska och finska lågstadier har väckt starka känslor bland föräldrarna.

Nämnden tog ingen ställning i frågan på sitt möte på onsdag kväll. Det kommer att ske på bildningsnämndens möte den 4 november efter diskussionen med föräldrarna.

Budgetförslaget godkändes

Bildningsnämndens budgetförslag för nästa år är något lägre än årets budget. Nettobudgeten slutar på 40 miljoner euro och den omfattar skolor och daghem plus kultur- och idrottssektorn.

I investeringsbudgeten för nästa år föreslås planeringspengar för både en språkbadsskola och en ombyggnad och sanering av Barnträdgårdslärarutbildningens gamla fastighet till ett stordaghem.

Finska och svenska gymnasiet fortsätter sitt samboförhållande

Bildningsnämnden beslöt att det svenska och finska gymnasiet tillsvidare fungerar i samma byggnad och delar på utrymmena. I skolnätsutredningen Skolor och daghem 2030 föreslås också att gymnasierna fortsätter i samma fastighet.

- Som jag ser det är det det här som gäller, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Nämnden tar ny ställning i frågan ifall nya direktiv i gymnasiefrågan kommer från statens sida.