Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Avstjälpningen i Koverhar kostar Hangö skjortan

Från 2015
Råmaterial vid Koverhar
Bildtext Koverhars gamla avstjälpningsplats ska stängas.
Bild: YLE/Sofia Lindahl

Stålverkets gamla avstjälpningsplats blir en dyr affär för Hangö stad. Staden föreslås reservera över 600 000 euro för arbeten som krävs under kommande år när avstjälpningen ska stängas.

Det handlar om en deponi för avfallsmassor och tegelavfall på det konkursdrabbade stålverkets område som Hangö stad har köpt.

Dyrt att stänga

Hangö stads tekniska sektor föreslås reservera 220 000 för 2016. Pengarna skulle användas dels till att bygga elanslutning till deponin och dels till stängningsarbeten.

Åren 2017 och 2018 skulle staden reservera sammanlagt 400 000 euro för stängningsarbetena vid deponin.

Tekniska nämnden diskuterade investeringarna för 2016 - 2018 i onsdags (21.10).

Gator och vägar ses över

Hangö föreslås också bygga och grundförbättra gator för över 1,6 miljoner euro under de kommande tre åren.

Nästa år ska bland andra Kapellhamnsvägen och Tegelbruksvägen förbättras och Furuvik III-området ska få trafikleder.

Året därpå fortsätter arbetena med en annan sträcka av Kapellhamnsvägen och dessutom finns Bromsaregatan och Hantverkaregatan med på listan.

Drottningberg i Hangö
Bildtext Det behövs gator på Drottningberg som ska bli ett bostadsområde.
Bild: Yle/Minna Almark

År 2018 ska gator byggas på Drottningberg för 300 000 euro. Kapellhamnsvägen förbättras på en tredje sträcka.

Under de här åren ska också gatubelysningen i Hangö förnyas enligt en tidigare uppgjord plan. Det kostar under 2016-2018 över en halv miljon euro.

Det är fullmäktige som i sista hand beslutar om investeringarna.

Diskussion om artikeln