Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gamla brandstationen på försäljningslista

Från 2015
Uppdaterad 22.10.2015 10:05.
Gamla brandstationen i Jakobstad

Listan över fastigheter i Jakobstad som staden kunde sälja är än så länge bara ett förslag från tekniska verkets sida. Politikerna har inte ännu tagit ställning till saken.

Åtta av objekten på försäljningslistan är skolor eller daghem. Två av försäljningsobjekten är Ristikari skola och BI-fastigheten där barnträdgårdslärarutbildningen tidigare verkade. En eventuell försäljning av de två sistnämnda fastigheterna är kopplade till den framtida användningen av dem och där finns inte ännu några politiska beslut.

Skolor och daghem finns på listan

Ifall ett stordaghem skapas i BI-fastigheten säljs den inte men fyra mindre daghem kan säljas. Ristikari skola kan eventuellt saneras och byggas ut för att återigen bli språkbadsskola. Inga politiska beslut finns i det här skedet, men det brådskar.

Sommarstugor i Fäboda

Staden äger två sommarstugor i Fäboda som används för personalens rekreationsbruk . En av dem, Wallenska villan, har en strandtomt på 2 hektar och en byggrätt på 500 kvadratmeter. Den finns också på tekniska verkets lista över möjliga försäljningsobjekt.

Hamnterminalen kunde också säljas

Hamnterminalen används för tillfället av personalen vid Jakobstads Hamn Ab och nästan 400 kvadratmeter hyrs av grannen, Baltic Yachts.

- Rent spontant har vi inget intresse att köpa hamnterminalen, säger Baltic Yachts vd, Matti Laurila.

Baltic Yachts hyr sedan flera år tillbaka utrymmen i hamnterminalen för hela sin konstruktionsavdelning som tidigare var placerad i Bosund i Larsmo.

Behöver någon en 100-årig brandstation?

Gamla brandstationen finns också på listan liksom den byggnad vid torget där kulturen och arbetarinstitutens personal arbetar. Skoltandklinikens utrymmen i centrum är ett annat försäljningsobjekt. Också i det fallet gäller det att ha andra utrymmen klara för personalen eftersom funktionerna kvarstår.

EUK skall behandla listan

Stadsstyrelsens ekonomi, utvecklings- och koncernutskott (EUK) är följande instans som behandlar försäljningslistan och vilka fastigheter som verkligen bjuds ut till försäljning.