Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö drar åt svångremmen – snön får vänta på gatorna

Från 2015
Sisus nya bil för vägunderhåll Sisu Works (2012).
Bildtext Plogbilarna väntar lite längre innan de åker ut för att ta bort snön på Hangös gator.

Gatubelysningen släcks under sommaren, ena bäddavdelningen görs om till serviceboende och snöplogarna sänds ut senare än tidigare. Det här är åtgärder som ska spara in på kostnaderna i Hangö nästa år.

Budgetförslagen från Hangös olika enheter håller inte måttet. Därför måste varje sektor nu hyvla bort ännu mera så att kostnaderna minskar.

Stadsdirektör Denis Strandell utesluter inte att Hangö går in för att slopa en del tjänster som kommunen tidigare har producerat.

- Man har skurit och hyvlat bort i många år. Nu kan vi antagligen inte spara utan att göra strukturella nedskärningar.

Ingen gatubelysning på sommaren

Tekniska sektorn i Hangö drar åt svångremmen ytterligare och sparar på så sätt 57 000 euro.

Båtavgifterna höjs med fem procent, kostnaderna för konsulter minskas och gatubelysningen släcks från maj till slutet av juli.

Båtar står förtöjda i en hamn.
Bildtext Båtavgifterna höjs. Bilden är tagen i Hangöby hamn.

Snö ligger kvar lite längre på vägarna eftersom snöplogarna ska skickas ut lite senare än tidigare. Plogningsarbetet ska ändå göras på natten.

Evenemangsarrangörer betalar högre tillståndsavgift och får större ansvar för avfallshantering.

Staden ska också se till att den olovliga dumpningen av sopor vid båthamnarna minskar.

I dagsläget ser det ut som om avgifterna för vatten och avlopp hålls på samma nivå som tidigare.

Vattenverket har gjort ett lite plus i år som jämnar ut kostnaderna i nästa års budget.

Grundtryggheten: Bäddavdelning blir serviceboende

Grundtryggheten i Hangö omorganiserar för att minska på utgifterna.

Hälsocentralens ena bäddavdelning i Hangö ändras till effektiverat serviceboende för 12 klienter. Eftersom staden på så sätt kan minska på köptjänster sparar det pengar.

Det effektiverade serviceboendet kan tas i bruk tidigast i juni 2016. Det innebär att inbesparingarna sker med en viss fördröjning.

Mera vård hemma än på avdelningar

Det är också meningen att fler klienter ska rehabiliteras hemma i stället för att tas in på långvården. På det sättet minskar kostnaderna inom specialsjukvården, jour- och uppföljningsavdelningen och bäddavdelningen.

Också dagverksamheten för äldre kommer att omorganiseras och grupperna sammanslås. På så sätt behövs det mindre pengar till transport.

Äldre kvinna.
Bildtext Äldre ska vårdas hemma istället för på långvården.

Grundtrygghetsnämnden i Hangö godkände budgetförslaget för 2016 på sitt möte 21.10. Stadsstyrelsen ska som nästa instans ta ställning till förslaget.

Bildningsnämnden funderar på nya sparmöjligheter i Hangös skolor och daghem nästa vecka (29.10).

Hangös hårda bud i somras, hårdare bud nu

Hangö stads svaga ekonomi ser ännu sämre ut än tidigare i år. Skolorna, vården och de andra enheterna i staden måste hyvla bort ytterligare från sina budgetförslag för 2016.

Stadens olika sektorer jobbar nu på hösten som vanligt med budgeten för nästa år och utgångspunkten har varit de strama budgetramar som stadsstyrelsen har gett.

2014 gjorde Hangö negativt resultat och likadant kommer det att gå i år. Skatteintäkterna blir betydligt lägre (1,7 miljoner euro) än budgeterat.

Hangö stadshus
Bildtext Hangö stad går inte på plus i år och gjorde det inte heller ifjol.

Men för nästa år heter det att staden helt enkelt måste göra ett nollresultat och avbryta skuldsättningen. Arbetslösheten är hög och invånarna blir färre och skatteintäkterna väntas inte stiga mycket.

Det enda goda är att hamntrafiken ökar och räntenivån är låg.

Enheterna föreslår nya sätt att spara

Nu ser det hur som helst ut så att budgetförslagen från stadens olika enheter inte håller måttet. De tidigare förslagen ledde till ett minus på 1,2 miljoner euro.

Enheterna har därför gått igenom sina förslag på nytt och föreslagit fler sätt att spara. Ett annat sätt har varit att hitta på något som ökar inkomsterna.

- Ingenting är heligt, allt är på bordet, konstaterar stadsdirektör Strandell.