Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Kroppen tar stryk av sprit

Från 2015
Uppdaterad 26.06.2017 07:20.
Ungdomar som dricker alkohol.
Bild: Lehtikuva

Hjärnan utvecklas ända upp till 25-årsåldern. Därför är det skadligt för unga att dricka alkohol. Ungas hjärnor är ännu känsligare för alkohol än vuxnas. Flickor tar lättare skada då de rent fysiologiskt har sämre förmåga att bryta ner alkohol.

Många tror att växande kroppar tål alkohol sämre än fullvuxna. Sanningen är att alkohol är farligt för såväl en växande som en fullvuxen kropp, men att kroppsstorleken spelar roll. En liten kropp innehåller mindre vätska att späda ut alkoholen med, vilket gör att det går snabbare att bli berusad. Flickor tar ännu lättare skada då de rent fysiologiskt har sämre förmåga att bryta ner alkohol.

Man vet att man druckit för mycket om man blir rejält berusad och inte kan kontrollera sitt beteende eller om det sker en olycka. Att slockna då man dricker är en varningssignal. Och sprit påverkar flickor och pojkar olika. Hormoner och menstruationscykel gör att flickor ofta tål alkohol sämre än pojkar, säger alkoholforskare Peter Eriksson

Alkohol skadar din kropp

Ett långvarigt bruk av alkohol skadar levern och hjärnan och kroppen åldras i förtid
Peter Eriksson berättar också om hur mycket alkohol unga tål, hur man mäter promille och varför högstadietiden är en dålig tidpunkt att prova på stora mängder sprit.

Hälsokunskap - Vetamix: Kroppen tar stryk av sprit - Spela upp på Arenan

Förutom att alkoholen är en beroendeframkallande drog, orsakar den också omkring 60 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd, inklusive skador orsakade av t ex våld och olyckor, mentala rubbningar och beteendestörningar, mag- och tarmsjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, immunologiska störningar, lungsjukdomar, skelett- och muskelsjukdomar, reproduktionssvårigheter och fosterskador, inklusive en ökad risk att föda för tidigt och att få barn med låg födelsevikt.

Riskabelt drickande

Inte nog med att kroppen utvecklas för fullt i tonåren, även personligheten genomgår en känslig period. Det är då man utvecklar sin självkänsla, det vill säga de tankar man har om sig själv och den man är. Om man vänjer sig vid att göra vissa saker, som exempelvis prata med folk, flörta och ha roligt i samband med alkohol är risken stor att man alltid kommer behöva berusa sig för att våga göra det. Många känner kanske att alkoholen ger bra självförtroende och underlättar i början, men i det långa loppet leder det till en sämre självkänsla.
Det kan göra att man avstår från sådant man egentligen skulle vilja göra eller gör saker mer för andras skull än sin egen

Hur vet man om man är alkoholist?

I följande klipp får vi höra två nyktra alkoholister Pia och Niklas berätta om sitt alkoholberoende. De berättar om varför de började dricka och vad som hände sen. Vi får också veta vad som händer om man dricker för mycket alkohol och när man ska fundera över sitt eget drickande.

Hälsokunskap - Vetamix: X-tra Special: Alkoholberoende - Spela upp på Arenan

De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre. Men det är lätt att alkoholvanorna man skaffar sig som ung hänger med genom livet. Hos tonåringar som dricker är risken också större att de provar narkotika. Tittar man på hur statistiken ser ut för vilka som begår våldsbrott är de som berusar sig i unga år överrepresenterade. Men det är såklart svårt att säga vad som leder till vad. Förmodligen finns det flera orsaker som ligger till grund för både en tidig alkoholdebut och andra problem.

Alkohol och våld hänger ihop

Trots att alkoholen för med sig en rad positiva effekter, innebär den samtidigt en ökad risk för en stor mängd sociala problem och skador. Riskerna hänger intimt samman med mängden alkohol: Ju högre konsumtion, desto större risker.

I nästan sju av tio misshandelsfall i offentlig miljö finns alkohol med i bilden. Det be­tyder antingen att den som slår eller den som blir slagen (eller båda) är berusad. Risken för alla sorters olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt.

Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel. Men alkohol leder också till relationsproblem som kan vara allvarliga. I undersökningar uppger många tonåringar att de hamnat i bråk med sina kompisar, haft sex fast de egentligen inte ville, eller haft sex utan skydd när de varit fulla.

Öppnade ölburkar
Bild: Yle/Madeleine Boström

Berusning

Nästan alla 15-16-åriga studenter (>90%) har någon gång druckit alkohol. Debutåldern ligger i genomsnitt på 12,5 år, och man dricker sig berusad för första gången i genomsnitt vid 14 års ålder. Mer än en av åtta (13 %) 15-16-åringar har varit berusade fler än 20 gånger och fler än var sjätte (18 %) har intensivkonsumerat alkohol,dvs. enligt rapportens definition druckit mer än fem glas alkohol vid samma tillfälle, tre eller fler gånger den månad som föregick undersökningen.

De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt drickande. Men inte alla. Unga har svårare att märka när de blir berusade, och blir ofta alldeles för fulla alldeles för fort. De tonåringar som dricker mycket och ofta kan de bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.

Vad säger lagen om minderåriga och alkohol?

Lagen om alkohol och minderåriga är mycket tydlig - ungdomar får inte köpa alkohol, inte bära på sig alkohol varken i kläder, väska eller ryggsäck och lagen förbjuder också ungdomar att dricka alkohol. Det säger forskare Thomas Karlsson vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Lagen följs inte i dag - unga dricker och polisen ser på. En del minderåriga prövar på att dricka sprit för första gången i 14-års åldern, enligt statistiken. Ändå har drickandet i de yngsta åldersgrupperna minskat, säger Karlsson.

I inslaget får du också veta mera om langning, som är ett brott. Dessutom berättar Thomas Karlsson om när polisen meddelar föräldrarna om deras ungdomar påträffas berusade på stan. Ibland kontaktas också socialmyndigheterna.

Hälsokunskap - Vetamix: Vad säger lagen om minderåriga och alkohol? - Spela upp på Arenan

Källa: Alkohol i Europa i ett folkhälsoperspektiv
Källa: European School Survey Project on Alcohol and other Drugs.