Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad förberedd på vintern

Från 2015
Bildtext Snöplogning på Brändö i Vasa.
Bild: YLE/Roger Källman

Vägarna har fått plogningsmärken, sand och vägsalt har införskaffats. Vasa stad har förberett underhållet av vägar och gator för vintern.

För underhållet av Vasa stads gator står kommuntekniken.

Till förberedelserna hör också grundlig service av arbetsmaskiner.

Huvudlederna prioriteras

Vasas område är indelat i tre olika skötselklasser. De bestämmer vilka vägar som tas om hand först.

De vägar och gator som är mest trafikerade prioriteras först. Dit hör huvudlederna.

- På bostadsområdena är det bra att komma ihåg att en väg som leder till ett område finns högre upp i skötselklassificeringen än en väg som går till ett hus, säger underhållschef Juha Jartamo.

Ta det med ro!

Kommunteknikens personal önskar att kommuninvånarna tar det med ro när det kommer snö och blir halt.

- Alla områden sköts nog, så man ska inte genast bli orolig vid fördröjningar, konstaterar underhållschef Juha Jartamo.

Staden sköter om sandning och plogning av bilvägarna och lederna för lätt trafik.

Gångvägar, diken och infartsleder är på fastighetsägarnas ansvar att sköta. Det är också fastigheternas uppgift att hålla brunnslock och regnvattenrännor snö- och isfria.