Hoppa till huvudinnehåll

#NiVetIngenting

Blivande läraren: Vi vuxna måste hänga med!

Från 2015
Uppdaterad 23.10.2015 17:56.
En telefon fotograferar en lapp med texten "hora"
Bild: Peter Sjöholm/Yle

Det fanns en tid då mobbningsoffer kunde pusta ut då de kom hem. Mobbning skedde på skolgården, så under loven blev det i alla fall en liten andningspaus för offret.

Numera får plågoandarna tag på sina offer dygnet och året runt. Det räcker inte ens med att slå av datorn, för de flesta ungdomar har ständigt smarttelefonen inom räckhåll.

Klasslärarstuderande Anton Sunabacka
Bild: Peter Fahllund

Anton Sunabacka har undersökt mobbning med hjälp av smarttelefoner i sin färska magistersavhandling i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Avhandlingen bygger på svar av 338 elever i sjunde och åttonde klass från hela Svenskfinland.

#NiVetIngenting

Skylt med texten #NiVetIngenting
Bild: Yle
  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles granskning #NiVetIngenting
  • Vi rapporterar 19-25.10.2015
  • Vi granskar ungdomarnas värld på webben och i telefonapparna samt den kränkning och mobbning som förekommer där. Har du ett tips som rör det här får du gärna höra av dig via vår tipsblankett.
  • Utsätts du för nätmobbning eller andra kränkningar? Det går att få hjälp. Läs mera här.
  • Läs mer på svenska.yle.fi/nivetingenting.

- En fjärdedel av dessa hade blivit kränkta och fyra procent hade blivit mobbade via smarttelefonen under det senaste året. Eleverna upplevde själva att den här sortens mobbning ökar, berättar Sunabacka.

Lämnad utanför Whatsapp-gruppen

Mobilmobbning skiljer sig inte så mycket från övrig nätmobbning. Det handlar mycket om elaka kommentarer och bilder.

- Specifikt för smarttelefonerna är mobbning via så kallade direktmeddelandeprogram, som Snapchat och Whatsapp. Det kan till exempel vara fråga om att inte låta någon vara med i en Whatsappgrupp.

Eleverna som deltog i Sunabackas undersökning hade flera teorier kring varför mobbningen med hjälp av telefoner ökar.

- Man kunde se ett samband här: de som tillbringar mycket tid med sin telefon löper också högre risk att bli kränkta, de är mera tillgängliga helt enkelt.

Skoningslös smidighet

Smarttelefonerna underlättar ju vår vardag i många avseenden, men samma snabbhet och smidighet kan också leda till att tröskeln blir lägre för mobbaren.

- Telefonerna har medfört en ny mentalitet, man gör saker utan att tänka efter. Med ett hastigt klick kan man ha kränkt någon, påpekar Sunabacka.

Enligt Sunabackas undersökning utsätts flickor och pojkar för kränkningar via smarttelefon i samma utsträcking.

- En skillnad är att flickor oftare kränks på sociala medier och pojkar via spel. Flickorna utseende kritiserades också i större utsträckning än pojkarnas.

Lärare måste hänga med

Som blivande klasslärare ser Anton Sunabacka inte med blida ögon på många vuxnas inställning då det gäller de ungas mobilanvändning.

- Vuxna är inte så uppdaterade, så de unga pratar inte med dem om de här sakerna. Jag hoppas min avhandling ska vara ett hjälpmedel för föräldrar och lärare.

Sunabacka tror att problemet bara kommer att bli större ifall man inte tar itu med saken genast.

- Det kommer hela tiden nya program och appar, och det är de unga som testar dem först! Vi vuxna ska ju inte kontrollera exakt vad barnen gör med smarttelefonerna men vi måste försöka hänga med.

Vuxna beter sig dåligt på nätet - barnen tar efter

En annan viktig poäng är att de vuxna måste inse att de är förebilder.

- Jag är till exempel med i en Karleby-grupp på nätet och där pratar vuxna helt öppet skit om varandra. Varför skulle då inte barnen ta efter?

Anton Sunabacka har redan klart för sig hur han som lärare ämnar agera då det gäller smarttelefoner och sociala medier.

- Jag tänker visa intresse, visa att jag vet vad det finns för program och appar. Jag tror det är ett sätt att bygga upp ett förtroende, om mina elever vet att jag inte har någon koll på hur nätet fungerar kommer de knappast och pratar med mig om de här sakerna heller.

Mer om ämnet på Yle Arenan