Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Så här sade våra gäster i "Dina pengar"

Från 2015
Uppdaterad 23.10.2015 19:52.
Logo för #dinapengar
Bildtext #dinapengar

Svenska Yles drygt fem timmar långa specialsändning "Dina pengar" behandlade ekonomi ur många olika perspektiv – bostadslån, ledarskap, entreprenörskap, med mera. Här är några citat av våra gäster.

Carolus Reincke
Bildtext Carolus Reincke

Carolus Reincke: "När man följer med börskurser, delårsrapporter och dylikt, så är det viktigt att inte göra förhastade beslut, utan att göra rationella beslut. Man måste lyssna på vad företagen ska göra i framtiden, vart de är på väg."

Johanna Gummerus
Bildtext Johanna Gummerus

Johanna Gummerus: "Vi finländare måste våga misslyckas! Man misslyckas alltid i något skede när man försöker sälja saker, men man måste ha drivkraft att försöka på nytt och på nytt. Stereotypin om att finländare är bra på att uppfinna produkter, medan svenskarna är bättre på att marknadsföra och sälja produkterna, stämmer tyvärr."

Penna Urrila
Bildtext Penna Urrila

Penna Urrila: "Man måste lita på marknadsekonomin."

Stefanie Brandt
Bildtext Stefanie Brandt

Stefanie Brandt: “Hope is not a strategy; ett bolag måste ha en tydlig vision. Och nyhetsbevakningen är för negativ! För varje negativ impuls behövs sju positiva! Vi behöver lyfta fram framgångsstoryn istället för att fokusera på problem och utmaningar."

Ralf Sund
Bildtext Ralf Sund

Ralf Sund: Vi talar in oss i en sämre ekonomisk situation än vi är i på riktigt. Det påstås att ekonomin rasar neråt, men de facto så stampar vi på samma plats, och det är en helt annan sak! Det är också en svår sak att samhällets ekonomi är uppbyggd så att ekonomin ska växa ständigt."

Benjamin Harf
Bildtext Benjamin Harf

Benjamin Harf: "Det är inte svårt att bli företagare, det är jättesmidigt – på nätet tar det bara en halvtimme. Men att vara företagare är sedan mycket svårare då byråkratin börjar komma emot."

Janine Smeds
Bildtext Janine Smeds

Janine Smeds: "I mitt jobb ser jag de som måste konsumera mindre; ofta unga arbetslösa och studeranden, folk som har lite pengar att röra sig med. I samhället finns det ett allt hårdare tryck på oss att konsumera mera."

Carl-Gustav Lindén
Bildtext Carl-Gustav Lindén

Carl-Gustav Lindén: "Det gick fel för Nokia redan på 1990-talet. Det tog för länge för Nokias ledning att inse att folk så småningom ville ha något annat. Ledningen visste nog om att det höll på att hända, men de visste inte hur snabbt de borde ha handlat. Nokia hann helt enkelt inte reagera genom att skifta sin produktutveckling tillräckligt snabbt."

Mika D Rubanovitch
Bildtext Mika D. Rubanovitsch

Mika D. Rubanovitsch: "Jag tror inte alls på långsiktighet mera eftersom kundernas köpbeetende förändrar sig så snabbt nuförtiden. Idag måste man dessutom ge makt åt personalen; de måste få vara med att skapa strategin, det kan inte en ledningsgrupp eller styrelse skapa bakom lyckta dörrar."

Lotte Gabrielsson
Bildtext Lotte Gabrielsson

Lotte Gabrielsson: "Det byggs nya familjelägenheter som säljs för 800 000 euro – hur många familjer har på riktigt råd att köpa en sådan?"

Roger Wessman
Bildtext Roger Wessman

Roger Wessman: "Flexibiliteten i lönesättningen är det stora problemet i Finland. Det handlar inte om att den allmänna lönenivån är för hög, utan vi är helt enkelt för oflexibla att göra förändringar i lönenivåer om samhället och ekonomin förändras pga juridiskt bindande kollektivavtal."

Stefan Törnqvist
Bildtext Stefan Törnqvist

Stefan Törnqvist: "Finland skulle behöva en Thatcher, politiker som vid behov kan gå emot folkviljan med en stark agenda. Våra politiker idag är svaga, de lyssnar på opinionsundersökningar. Dessutom är Finlands konkurrenskraft dålig. Om Wärtsilä t.ex. ska bygga en ny fabrik för propellrar, så byggs den fabriken sannolikt inte här i Finland."

Axel Sandås
Bildtext Axel Sandås

Axel Sandås: "Man måste ha ett liv vid sidan av studerandet, annars bränner man ihjäl sig. Och det är viktigt att få erfarenhet och kontakter genom att jobba på olika arbetsplatser."

Jessica Blechingberg
Bildtext Jessica Blechingberg

Jessica Blechingberg: "Det är viktigt att vara ekonomiskt oberoende av föräldrarna, men det ställer krav på dig. Och angående lönens nivå: pengar underlättar, men kunskap och erfarenhet är också värdefullt."

Wille Rydman
Bildtext Wille Rydman

Wille Rydman: "Ju mer interaktion mellan länder desto bättre, och då blir man också rikare."

Katarina Sehm Patomäki
Bildtext Katarina Sehm Patomäki

Katarina Sehm Patomäki: "Det hjälper inte idag att du är beredd att arbeta hårt, om det inte finns en arbetsplats att gå till."

Mikko Länsiluoto
Bildtext Mikko Länsiluoto

Mikko Länsiluoto: "Jobbet som företagare är prioritet nummer ett i mitt liv. Men man måste ha en affärsidé, man ska inte tvingas till entreprenörskap."

Marianne Elving
Bildtext Marianne Elfving

Marianne Elfving: "Att bli företagare handlar om kreativiteten, inte om pengar. Om jag idag skulle ha bostadslån och barn, och sedan tvingas bli företagare så skulle det nog vara jätteutmanande."

Läs mer kring #dinapengar