Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hela Malmska granskas före årsskiftet

Från 2015
Uppdaterad 23.10.2015 10:49.
Avdelning 7 vid Malmska sjukhuset

Det är inte bara på geriatriska avdelning 7 där det rör på sig i Malmska sjukhuskomplexet i Jakobstad. En arbetsgrupp som skall ha sitt arbete klart före årsskiftet funderar på hur fastigheterna i sin helhet skall användas i framtiden.

Social-och hälsovårdsnämnden i Jakobstad fick klartecken av politikerna att fortsätta planeringen av en klientfokuserad modell för organiseringen av arbetet. Den modellen har också följder för vad som görs var i Malmska sjukhuskomplexet.

- Vi utgår från en livscykelmodell, barnfamiljer och unga är en helhet och borde få utrymmen som stöder den helheten, säger social-och sjukvårdsverkets chef Pia Vähäkangas

- Mental-och beroendevården är en annan helhet där det också handlar om mångprofessionellt arbete, det blir mer kostnadseffektivt om man inte funderar i sektorer.

Centrummottagningen i Jakobstad och mottagningarna i Kållby och Purmo stängs också som en följd av sparåtgärderna. Ännu så länge finns ingen slutlig modell för omorganiseringen men före årsskiftet skall tjänstemannaförslaget vara klart.

Avdelning 7 vid Malmska sjukhuset

Geriatriska avdelning 7

Rykten har gått bland personalen under sommaren om att någonting är på gång med verksamheten vid avdelning 7. Personalen togs ändå mer eller mindre på säng på onsdagen när den informerades samtidigt om stängningen som pressen informerades på annat håll.

- Jag förstår att personalen är orolig och det är stora förändringar på gång när avdelningens verksamhet stegvis läggs ner fram till den sista mars 2016, säger Pia Vähäkangas.

Utvärdering av klienterna

Alla de 30 klienternas vårdbehov har utvärderats, vårdbehovet har utretts och de får en individuell plan. När en klient vid avdelning 7 får plats på en annan lämplig enhet fylls inte platsen och i slutet av mars 2016 skall avdelningen vara tömd.

I slutändan krävs det att klienterna vårdas en längre tid hemma för att ekvationen skall gå ihop eftersom det inte blir aktuellt med någon utbyggnad av vårdplatser.

Stöd för hemmaboende

- Hemvården måste se igenom sina processer och stöda hemmaboende under en längre tid, säger Pia Vähäkangas.

- De som behöver vård utanför hemmet skall ändå få den.

I nuläget är det inte aktuellt med några fler stängningar av avdelningar inom social-och hälsovården i Jakobstad. Det återstår att se vad social-och hälsovårdsreformen för med sig när det gäller strukturförändringar i framtiden.