Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lilla kyrkan renoveras för 40 000 euro

Från 2015
sprinklertest på på lilla kyrkan invid borgå domkyrka 02.09.15
Bildtext Sprinklersystemet testades i början av september.

Borgå kyrkliga samfällighet ska renovera Lilla kyrkan efter ett vattenläckage i början av september. Pengarna förs kanske över från investeringar som inte blir av i år.

Då sprinklersystemet i Borgå domkyrka och Lilla kyrkan testades i början av september hittades ett felaktigt rör i Lilla kyrkans övre bjälklag.

Rörläckaget orsakade en vattenskada i kyrkans övre bjälklag och i golven. Nu har man hunnit så långt att skadorna har utretts och kyrkan har torkats. Det betyder att man också kan börja renovera Lilla kyrkan.

Planen är att samtidigt riva upp golvet i den bakre delen och förbättra Lilla kyrkans VVSEA-system så att man kan undvika att det blir liknande skador i framtiden.

Pengar från annat håll

Försäkringsbolaget ersätter alla skador som orsakades av vattnet, men inte då man gör förbättringar i kyrkans grundkondition. Förbättringarna kostar ungefär 40 000 euro.

I Borgå kyrkliga samfällighets investeringsplan för 2015 har det gjorts inbesparingar för totalt 42 789 euro som kan användas för att renovera Lilla kyrkan.

Gemensamma kyrkorådet ska behandla ett förslag om att föra över pengar som skulle ha använts till att måla Brobacksstugans fasad och reparera hissen i begravningskapellet till renoveringen av kyrkan i stället.

Kyrkorådet möts den 29 oktober.