Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vi möts på SÖU:s kansli

Från 2015
Gänget på Svenska Österbottens ungdomsförbunds kansli.
Bildtext Gänget på Svenska Österbottens ungdomsförbunds kansli.
Bild: Yle/Roger Källman

Den här gången besökte vi Svenska Österbottens ungdomsförbunds kansli i Vasa, för att prata om förbundet och dess verksamhet.

Förbundet sprang ur behovet att skapa ett enande organ för föreningarna, ett språkrör som hade övergripande koll och kunde samordna verksamheten och resurserna.

Bland annat ordnade man i ett tidigt skede med gemensamma, ambulerande bibliotek. En verksamhet som tangerar det här i modern tid är den ambulerande biografutrustning som SÖU köpte in i fjol, och som föreningarna kan hyra för att ordna riktiga filmförevisningar i sina lokaler.

- I dagsläget har SÖU 125 medlemsföreningar och utvecklingen de senaste åren har varit att vi växer med 3-4 föreningar per år, säger t.f. versamhetsledaren Jonas Rönnqvist.

Tillväxten sker i form av att det grundas nya specialföreningar, främst sådana som är inriktade på ungdomsverksamhet eller är inriktade på kultur.

Trots det ökande antalet specialföreningar så mår ännu de mera "brett" inriktade ungdomsföreningarna bra. En förändring som kan ses är att föreningar slås ihop, exemeplvis så att byns ungdoms- och hembygds- eller byaföreningar går ihop.

- Det är en ganska naturlig process, man samsas om fastigheten, "huset mitt i byn". Det har bland annnat att göra med befolkningsunderlaget.

I inslaget intervjuas tf verksamhetsledare Jonas Rönnqvist, Cecilia Pensar som bland annat jobbar med ungdomsenkäten Luppen, Caroline Mård som bland annat leder projektet Klockars online och koordinerar förbundets pidroturnering, Jenny Nyman som har koll på ekonomin, Jan Lindholm som planerar filmseminarier, samt Jonna Granqvist som leder samarbetsprojektet Bygdegården.