Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors vill lägga ner Hanaholmens kraftverk

Från 2015
Sörnäs hamn i Helsingfors
Bildtext Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen förslår att Hanaholmens kraftverk ska stängas i början av nästa decennium.
Bild: Yle/Riku Karminen

Trots att Helsingfors stad skulle gå på minus om Hanaholmens kraftverk monterades ner, visar en ny rapport att det ändå skulle löna sig i slutändan.

Helsingfors stad har jämfört kostnaderna för att montera ner Hanaholmens kraftverk med inkomsterna som den frigjorda marken skulle inbringa och andra fördelar med nedmonteringen. Och enligt rapporten överväger fördelarna nackdelarna.

Staden måste förnya energitillverkningen för att kunna möta kriterierna i de energipolitiska riktlinjerna som stadsfullmäktige godkände 2012. Målet är att minska på koldioxidutsläppen med 20 procent mellan åren 1990 och 2020 och samtidigt öka användningen av förnybar energi med 20 procent.

Ger plats för 6 000-8 000 bostäder

Stadsdirektör Jussi Pajunen föreslår nu för stadsstyrelsens koncernsektion att Hanaholmens kraftverk ska stängas i början av 2020-talet.

På kraftverkets plats skulle staden i stället bygga bostäder för 6 000-8 000 invånare.

Billigaste av tre alternativ

Enligt Pajunens förslag är det bästa alternativet att ersätta Hanaholmens kraftverk med biovärmecentraler och förnybara energikällor på annat håll i staden. Då skulle stadens energiverk Helens värde sjunka med 490 miljoner euro, men i och med den frigjorda markytan skulle staden samtidigt få in 145 miljoner euro.

Trots att staden då skulle gå på minus med omkring 350 miljoner euro, skulle det vara det billigaste alternativet.

För dyrt att bygga nytt i Nordsjö

Det klart dyraste alternativet är att montera ner Hanaholmens kraftverk och i stället bygga ett nytt kraftverk i Nordsjö. Då skulle marken på Hanaholmen frigöras, men staden går ändå rejält på minus, närmare bestämt upp till 781 miljoner euro.

Skulle staden renovera Hanaholmens och Sundholmens kraftverk så skulle Helens värde sjunka med 690 miljoner euro. Och då skulle marken inte heller frigöras för bostadshusen som planeras i området.

Möjliggör brobygge

Nedmonteringen av Hanaholmens kraftverk skulle också göra det möjligt att bygga bron över Kronbergsfjärden. Fartygstrafiken till kraftverket gör att det i dag inte är möjligt att bygga broar vidare från Fiskehamnen till innerstaden.

Stadsstyrelsens koncernsektion behandlar förslaget på måndag. Efter det ska förslaget behandlas i stadsstyrelsen och i stadsfullmäktige.