Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Skattehöjning väntar Nykarlebyborna nästa år

Från 2015
Bild: Yle/Linus Hoffman

En skattehöjning från 20,5 till 21 procent kan bli aktuell i Nykarleby. Stadsdirektör Gösta Willman föreslår för stadsstyrelsen att skatten höjs 2016 och största orsaken är den ogynnsamma skatteutvecklingen 2014.

Minskade inkomster

Beskattningsresultatet för 2014 visar att intäkterna minskade för Nykarleby med 1,1 procent medan landets medeltal var en ökning på 3,7 pro-cent.

I Österbotten hade förutom Nykarleby också Kaskö, -1,1 procent, och Korsnäs, -5,1 procent, en negativ utveckling av skatteintäkterna 2014.

Stadsdirektör Gösta Willman skriver i sin beredning att det här tyder på att avmattningen inom pälsbranschen inleddes redan 2014. Nykarleby och Korsnäs är de två kommuner som är mest beroende av skatteinkomster från pälsnäringen.

En annan bidragande orsak till underskottet är social- och hälsovården som inte hålls inom ramarna.

Fastighetsskatten höjs

De olika fastighetsskatterna föreslås också höjas och höjningen beräknas ge 281 000 euro till i stadens kassa.

Underskott trots skattehöjning

Budgetförslaget för 2016 i Nykarleby balanseras inte med den föreslagna skattehöjningen, det fattas ändå cirka 860 000 euro. En skattehöjning med en halv procent ger i Nykarleby ett tillskott i kassan på ungefär en halv miljon euro.

Budgetramen för 2016 fastställdes i juni i Nykarleby och då förutsågs skatteintäkter på 28, 4 miljoner euro. Prognosen i oktober tyder på att inkomsterna bara blir 27,2 miljoner euro.