Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

OAJ: Använd elevernas egna mobilapparater i undervisningen

Från 2015
En flicka sitter i en skolbänk och skriver på sin lärplatta.

- Vi borde utnyttja elevernas egna smarttelefoner i skolundervisningen, anser undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

- Förutom att smarttelefonerna behövs i undervisningen så är det ett ekonomiskt hållbart alternativ, säger ordförande Olli Luukkainen.

Han anser att det är omöjligt att inom ramen för regeringens spetsprojektpengar ge varje elev en ny smarttelefon och att det inte heller är försvarbart eftersom de flesta familjer redan har införskaffat dem.

- Vi strävar till att ta ett så kallat digitalt kliv inom grundundervisningen, och det kräver en massiv satsning på att utbilda lärare, utveckla undervisningsmaterial, programvara och apparatur, säger Luukkainen.

Så gott som varje elev har en egen mobiltelefon

I dag har 80 procent av finländarna en smarttelefon eller en pekmobil - och bland barn och unga är andelen ännu högre. Så gott som varje elev har en egen mobiltelefon.

- Dessutom är de moderna apparaterna mycket personliga så det skulle vara naturligt att eleverna skulle använda egna apparater också i skolan, tycker Luukkainen.

Alla elever måste ges samma möjligheter

Barnskyddsombudsmannen och Justitiekansler har granskat problematiken med tanke på att grundskolan ska vara gratis och jämlik för alla.

Enligt JK kan man komma överens med föräldrarna om att elevernas personliga mobiler kan användas så länge skolan kan garantera att alla elever ges samma möjlighet.

- Det finns alltså ingen konflikt i att frivilligt börja använda de privata mobilerna i grundskolan, säger Luukkainen.

- För undervisning i gymnasiet - som inte är gratis - kan skolan ålägga föräldrarna att skaffa den utrustning som behövs.

- Skolorna önskar sig nu snabbt riktlinjer från kommunerna om hur man ska förhandla och komma överens med föräldrarna. Det behövs regler bland annat då det gäller ersättning för en pekplatta som har skadats under skoltid, säger Luukkainen.