Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tyska holmens reningsverk nu i bruk

Från 2015
Uppdaterad 26.10.2015 17:52.
Tyska holmens avloppsreningsverk i Dalsbruk
Bildtext Tyska holmens reningsverk i Dalsbruk.
Bild: Yle/Monica Forssell

Effektiveringen och utvidgningen av Tyska holmens reningsverk på Kimitoön är nu klar. Reningsverket har granskats av de övervakande myndigheterna, skriver Kimitoöns Vatten i ett pressmeddelande.

Miljötillstånden har inte ännu vunnit laga kraft eftersom de ska behandlas i Vasa förvaltningsdomstol. Enligt tillståndet får reningsverket ändå tas i bruk när utvidgningen är klar.

Kimito reningsverk stängdes i mitten av oktober och det betyder att avloppsvattnet nu pumpas till Tyska holmen via den nya transportlinjen. Avloppsvattenlinjen mellan Västanfjärd och Björkboda är ännu på hälft, men efter att den har blivit klar i början av 2016 så stängs också Lammala reningsverk.

I sommar togs också den nya vattenlinjen mellan Björkboda och Kimito i bruk. Vattenlinjen länkar ihop Kårkulla och Nordanå-Skinnarvik och ska trygga vattendistributionen för kunderna på de olika områdena.

Projektet med att dra nya rör kostar sammanlagt fyra miljoner euro. Av den här summan har Kimitoöns Vatten fått 1,4 miljoner euro i statligt stöd. Saneringen av Tyskaholmens reningsverk går loss på cirka 1,7 miljoner euro.

Samtidigt kommer vattenavgifterna att stiga på Kimitoön år 2016. Det beslöt direktionen för Kimitoöns Vatten under sitt möte förra veckan.

Orsakerna är bland annat att det har blivit dyrare att hantera slamavfall och att kostnaderna för avskrivningar har ökat. Det finns också fortfarande flera hundra fastigheter som inte har anslutit sig till vatten- och avloppsnätet och det är också en orsak till att taxorna nu justeras, meddelar vd Roger Hakalax.

De nya taxorna är följande (2015 - 2016):

  • Avloppsvatten, avgift 2,8 euro -> 3,10 euro/ m3 + moms 24%
  • Vattenavgift, 1,7 euro -> 1,85 euro/ m3 + moms 24%
  • Avloppsvatten, anslutningsavgift 4 500 euro -> 4 750 euro + moms 24 %
  • Vatten, anslutningsavgift 2 500 euro -> 2 750 euro + moms 24 %
  • Slam från sluten tank 9 euro -> 12 euro/ m3 + moms 24 %
  • Slam från trekammarbrunn 12 euro -> 15 euro m3 + moms 24 %

Meningen är att de nya taxorna ska vara i kraft i flera år, meddelar Kimitoöns Vatten.