Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Polen vill leda östra Centraleuropa"

Från 2015
Uppdaterad 27.10.2015 04:42.
Maktskifte i Polen - EU-kritiker tar över - Spela upp på Arenan

Oppositionens högerparti Lag och Rättvisa blev storsegraren i parlamentsvalet som fällde den åtta år gamla centerregeringen i Polen. Maktskiftet väntas skapa problem med Tyskland och England när högern stärker banden till de tidigare socialistländerna i Centraleuropa.

Det segrande högerpartiets ledare Jarosław Kaczyński har lämge beundrat Ungerns alltmer högerinriktade konservative premiärminister Viktor Orbán.

Budapest kommer till Warszawa

- Man talar om "Budapest vid Wisła", säger forskaren Marco Siddi vid Utrikespolitiska institutet i Helsingfors när han symboliskt förlägger den ungerska huvudstaden vid den stora polska floden. Han har specialiserat sig på Ryssland och Östeuropa och säger att Polen väntas gå i Ungerns fotspår när det gäller det absoluta motståndet mot flyktingarna som nu kommer till Europa.

- Polen kommer nu att försöka stärka greppet om de centraleuropeiska Visegrádländerna, d.v.s. Tjeckien, Slovakien och Ungern. De har alla motsatt sig nationella kvoter för flyktingarna.

Det blivande regeringspartiet Lag och Rättvisa understöder försvarspakten NATOS:s hårda linje mot Ryssland efter den ryska militära satsningen i Ukraina, säger Marco Siddi. Den skarpare linjedragningen syns också i den s.k. Stridsgruppen för Visegrád som från och med årsskiftet blir en ny specialstyrka inom EU där också Ukraina ingår. Gruppen bildades i mars 2014 inom EU som en reaktion på Ukrainakrisen.

Polen är inte etniskt blandat

Forskaren Riddi har italiensk bakgrund och har verkat bl.a. i Edinburgh, Köln, Wien och Oxford före Helsingfors.

Premiäminister Ewa Kopacz och talman i parlamentet Malgorzta Kidawa Blonska väntar på valresultat.
Bildtext Premiärminister Ewa Kopacz och parlamentets talman Małgorzata Kidawa-Błońska fick se sig och partiet Medborgarplattform besegrade på valafton trots att Polens ekonomi har vuxit.
Bild: EPA/RADEK PIETRUSZKA

Han säger att Polen sedan fredsslutet har varit ett etniskt homogent land efter att tidigare ha haft betydande minoriteter såsom judar och ukrainare. Rasismen har hittills varit latent och dold men den har nu blossat upp med flyktingströmmarna som polackerna anser hotar både deras svaga ställning i ekonomin och deras katolska tro. Många flyktingar är muslimer.

Tyska lönerna tre gånger större

- Polackerna förtjänar fortfarande i snitt 700 euro i månaden trots en snabb ekonomisk tillväxt de senaste tio åren. Missnöjet under den gamla regeringen har ökat för att tillväxten inte har gynnat medelklassen som bara har fått det sämre. Polackernas medellön utgör fortfarande bara en tredjedel av medellönen i Tyskland. Men när partiledaren Kaczyński har lovat att satsa 9 miljarder euro på barnfamiljerna och på sänkt pensionsålder kommer det troligen att förbli tomma vallöften, tillägger Marco Siddi.

- De här pengarna, som motsvarar 39 miljarder złoty, kommer den nya regeringen sannolikt inte att få ihop för de här satsningarna. Frågan gäller då var regeringen ska hitta pengarna, betonar Siddi.

Skatt på bankerna

Med högerpartiets löften om att skärpa beskattningen av bankerna och allmänt effektivera beskattningen kan man förledas att tro att den kommer att göra vänsterbetoningar i sin politik. Men vallöftena måste ses som ett utslag av populistiskt röstfiske eftersom regeringen knappast kommer att kunna förverkliga de storstilade löftena, säger Marco Siddi.

Däremot väntas Polen klart gå emot Tyskland i de stora frågorna om flyktingkrisen och klimatpolitiken. När den polska elproduktionen till 90 procent kommer från kolutvinningen kommer Polen att förbli den största motståndaren till Tysklands och EU:s klimatpolitik, förklarar Siddi.

Två miljoner polacker arbetar i Västeuropa

Den polska euroskepticismen påminner om den brittiska kritiken av EU. Men med en miljon polacker som börjat arbeta i England efter det polska EU-medlemskapet kan man vänta sig problem både med England och med de polacker som är beroende av att få arbeta i andra EU-länder. Det är faktiskt två miljoner polacker som har sökt sig till jobben i Västeuropa vilket euroskeptikerna får svårt att nonchalera.

- Polen kommer inte att genomföra en folkomröstning om det polska EU-medlemskapet. Men vi kan vänta oss ytterligare fördröjningar i strävandena mot den gemensamma valutan när Polen ska ansluta sig till euron, förklarar Marco Siddi bestämt.

Diskussion om artikeln