Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

von Schoultz: Bråttom med Västra enhetsskolan

Från 2015
Strömborgska skolan i Borgå.
Bildtext Strömborgska skolan.
Bild: Yle/Erica Vasama

Strömborgska skolan i Borgå bokstavligen vittrar sönder. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula föreslår att byggandet av Västra enhetsskolan, som ska ersätta Strömborgska, skjuts upp så den nya skolan blir färdig år 2019.

- Hur kan man ens tänka på att skjuta upp bygget?

Det säger Catharina von Schoultz (SFP), ordförande för den svenskspråkiga utbildningssektionen i Borgå.

Det enda utbildningssektionen kan göra är uttrycka sin oro. Eftersom förslaget är en budgetfråga har sektionen inte beslutanderätt.

På tisdag kväll ska sektionen diskutera en fyra sidor lång lista på brister i Strömborgska skolan. Eftersom planen ursprungligen var att eleverna skulle få flytta in i en ny skola hösten 2016, så har en stor del av åtgärderna skjutits upp. Andra problem har lösts med tillfälliga åtgärder.

Lång tid att vänta på förbättring

Catharina von Schoultz är oroad för stadens tjänstemän, som måste bära ansvaret för skolan, dess elever och personal i fyra år till.

En av dem som axlar ansvaret är utbildningsdirektör Rikard Lindström. Han lyfter på hatten för det jobb som har gjorts lokalt i Strömborgska skolan. Tjänstemän, personal, elever och föräldrar samarbetar för att upprätthålla trivseln och gör sitt bästa för att åtgärda problemen.

- Det som känns tyngst är att man inte med säkerhet kan se en förbättring i framtiden, säger Lindström. Tre, fyra år är en lång tid att vänta.

Barackgenerationen

Lindström påpekar att man måste tänka på eleverna som går i Strömborgska skolan, de kommer ofta från lågstadieskolor med liknande problem och tillfälliga lösningar.

Borgå håller på att få en generation barn som tillbringar hela sin tid i grundskolan i bristfälliga skolhus.

Läromiljön påverkar elevernas motivation att gå i skola. Enligt Lindström verkar personalen och eleverna ändå trivas i sin skola trots allt.