Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Allt blir större i Lojo då pengar fattas

Från 2015
Uppdaterad 27.10.2015 15:05.
Centrums hälsostation i Lojo.
Bildtext Bäddavdelningen försvinner från centrums hälsostation i Lojo.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det finns inte pengar och det kommer inte att finnas i framtiden heller. Därfär måste Lojo se över all sin service och glömma de små enheterna, säger Irene Äyräväinen (Saml).

I Lojo fortsätter staden att se över sin service till invånarna. Staden måste anpassa servicen eftersom allt flera behöver vård i framtiden.

Staden diskuterar allt från skolor, daghem,tandvård, äldreservice till kosthållet.

Inga starka känslor om äldrevården

Stadsstyrelsen godkände enhälligt i går kväll (26.10) flera reformer inom bland annat äldrevården och köksfunktionerna.

Stadsstyrelsens ordförande, Irene Äyräväinen (Saml), säger att de här reformerna inte väcker lika starka känslor som till exempel skolor och hälsostationer.

- Jag vet inte varför det är så.

Nu går reformerna om bland annat äldrevården och köksfunktionerna vidare till fullmäktige.

Äyräväinen tror att det kommer att bli en hel del omröstningar i fullmäktige så som det blev då styrelseledamöterna behandlade skolnätverket och hälsostationerna i mitten av oktober.

Skolnätverket och tandmottagningarna kommer upp i fullmäktige i morgon onsdag (28.10).

Stora enheter har bättre service

Reformerna måste helt enkelt göras eftersom det inte finns pengar och kommer inte att finnas i framtiden heller, säger Irene Äyräväinen.

Lojo har väldigt många servicebyggnader, så som små skolor och små hälsostationer, och de finns nära varandra, säger Äyräväinen.

- Den lagstadgade service som kommunen måste erbjuda är så omfattande att man inte kan ha alla experter i alla små enheter. I större enheter kan man enklare samla expertisen.

Flera reformer kan behövas i framtiden

Det kanske inte räcker med alla reformer som Lojo genomför nu, misstänker Äyräväinen.

- Staden kommer att vara tvungen att se över servicen en gång till när social- och hälsovårdsreformen är klar.

Irene Äyräväinen säger att det är svårt i det här skedet att säga en exakt summa på besparingarna.

- Det som vi sparar går till det ökade servicebehovet inom äldrevården.

Satsar på hemvård

Styrelsen föreslår att avdelning 1, eller den så kallade bäddavdelningen, i Lojo centrums hälsostation stängs och att klienterna flyttar till serviceboende.

Verksamheten i Virkby och Tallbacka hälsostation flyttar i stället in till avdelning 1 i centrums hälsostaton om några år.

Lojo stad ska satsa på hemvård och det lyckas man med då personal från bäddavdelningen kan arbeta inom hemvården. Staden ska satsa på att de äldre kan bo hemma genom att utveckla dagverksamheten så att de äldre hålls vid god vigör.

Fysioterapeuterna ska också aktivt hålla koll på de äldre så att de i god tid kan ingripa i de äldres hälsa och på det sättet förebygga att åldringarna behöver anstaltvård.

Det behövs ändå serviceboenden och staden planerar att bygga nytt antingen i Tallbacka eller Virkby om fem år.

Effektivare kosthåll kan spara pengar

Stadsstyrelsen i Lojo anser också att den stora köksreformen har varit lyckad och att den kommer att ge besparingar.

Det finns tre huvudpunkter i Lojo där man tillreder mat, så kallade produktionskök. Köökki är det största produktionsköket. 8 800 portioner per dag tillverkas där när allt fungerar som det ska.

Det levereras mat från produktionsköken till 73 olika punkter där det finns någon form av utdelningskök.

Hela kosthållsreformen kostar Lojo drygt sju miljoner euro, men beräknas i längden spara in en del. Kosthållsreformen görs för att spara och göra verksamheten effektivare.