Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var fjärde har svårt att orka till pensionen

Från 2015
Uppdaterad 27.10.2015 20:22.
Snickare i motljus.
Bildtext En fjärdel av finländare tror inte att de kommer att orka jobba till sin pension.
Bild: Yle

Personer i åldern 55-74 har fått en bättre arbetsförmåga. Men var fjärde i arbetsför ålder är rädd för att inte orka arbeta ända till pensionen.

En dryg fjärdedel av finländarna, alltså fler än 850 000 personer, säger att de har en nedsatt arbetsförmåga, visar en undersökning vid Institutet för Hälsa och Välfärd THL. Lika många är osäkra på om de orkar jobba fram till sin pension.

Personer i åldern 55-74 bedömer ändå att de har fått en bättre arbetsförmåga under de två senaste åren, särskilt männen.

Högutbildade motionerar mera på sin fritid

En tredjedel av de lågutbildade men endast en femtedel av de högutbildade upplevde att de hade en nedsatt arbetsförmåga.

Jukka Murto är utvecklingschef vid THL.
Bildtext Det skulle löna sig att hålla de lågutbildade kvar i arbetslivet längre, säger Murto.

- Därför är det viktigt att satsa på de lågutbildade och deras ork i arbetslivet, säger utvecklingschef Jukka Murto.

Bäst var situationen i Esbo, Helsingfors, Seinäjoki och Uleåborg, Sämst var den i Kouvola, Björneborg, S:t Michel och Kotka.

Det finns en tydlig skillnad mellan låg- och högutbildade då det gäller motionerande. 27 procent av de lägst utbildade uppger att de inte motionerar, medan bara 13 procent av de högst utbildade uppger samma sak.

Enligt undersökningen motionerar allt fler finländare på sin fritid och många rör på sig enligt rekommendationerna. Trots att andelen finländare som inte alls rör på sig har minskat motionerar var femte finländare inte alls på sin fritid.

Rökning minskar långsamt

Rökandet fortsätter att minska i Finland, visar THL:s rapport. 12 procent av kvinnorna och 16 procent av männen röker dagligen.

- Utbildningsnivån påverkar rökning starkt, fastslås i rapporten, 10 procent av gymnasieeleverna röker medan procenten bland yrkesskoleelever är 40. Här finns ett viktigt folkhälsoarbete att göra, säger Jukka Murto.

18 procent av lågutbildade kvinnor röker medan motsvarande siffra bland de högutbildade är sex.

En av tio är ensam

Enligt undersökningen känner sig finländarna i dag mindre ensamma än 2013 då den senaste motsvarande undersökningen publicerades. Så många som nio procent anger ändå att de känner sig ensamma. I siffror uppgår deras antal till omkring 400 000 personer.

En stor grupp bland de ensamma är äldre kvinnor. Konditionen är också central när det gäller ensamhet. Kan man röra på sig? Orkar man gå ut för att träffa folk?

I Helsingfors och Åbo finns det fler människor som känner sig ensamma än till exempel i Kyrkslätt och Tusby. Där upplever bara fem procent av invånarna att de är ensamma.

Ensamhet och självmord korrelerar

THL:s rapport visar att omkring 6-7 procent av den arbetsföra befolkningen går i självmordstankar. Självmordsstatistiken i Finland är dyster läsning.

Enkäten för THL:s undersökning skickades under åren 2013-2015 till 180 000 finländare.