Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dystra utsikter för Afrikas lejon

Från 2015
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
Lejonhona från nationalparken Murchison Falls i Uganda.

Lejonet trängs tillbaka på många håll i Afrika. En ny studie visar att en del områden om tjugo år bara kan ha hälften så stor lejonstam som i dag.

Forskare vid universitetet i Oxford har i 25 års tid studerat lejonpopulationerna i 47 regioner på olika håll i Afrika, för att försöka bedöma de fortsatta trenderna. Studien presenterades på måndagen i den vetenskapliga publikationen Proceedings of the National Academy of Sciences.

Det finns i dag omkring 20 000 vilt levande lejon i Afrika. Det är inte ens en tiondel så många som för hundra år sedan.

Forskargruppen, som leds av Hans Bauer, ser tre stora orsaker till tillbakagången. Dels har människorna blivit fler varvid lejonens naturliga levnadsmiljö krympt, dels har lejonens tillgång på bytesdjur minskat på grund av mänsklig jakt, och dels förföljs lejonen eftersom de uppfattas som ett hot mot människornas boskap.

Därtill kommer tjuvjakt och illa reglerad troféjakt. Den sistnämnda företeelsen ledde i somras till en mediestorm i hela världen, då lejonhannen Cecil, en maskot för den zimbabwiska nationalparken Hwange, sköts av en amerikansk jaktturist. Cecil var ett av de lejon som forskarna från Oxford studerade.

Inhägnade reservat - ingen perfekt lösning

De nya rönen angående lejonets framtid i Afrika är inte entydigt negativa. I Sydafrika, Botswana, Namibia och Zimbabwe ökar lejonstammarna.

I de här länderna lever dock de flesta lejon i inhägnade reservat där de kan få veterinärvård och till och med extra bytesdjur. Det innebär, enligt Hans Bauer, att de flesta lejon inom tjugo år vistas i konstgjorda miljöer i stället för att ströva runt i den fria naturen.

- Att hägna in områden påverkar också andra arter. Artificiella åtgärder borde kombineras med mer traditionella former av skydd, för att garantera lejonens överlevnad i en mer naturlig omgivning, säger Laly Lichtenfeld från miljöorganisationen The African People & Wildlife Fund.

I andra delar av Afrika minskar antalet lejon stadigt. Hans Bauer och den övriga forskargruppen beräknar att Väst- och Centralafrika kan förlora hälften av sin lejonstam inom tjugo år.

I Östafrika märks också en klar nedgång. Det är bara lejonpopulationen i den berömda nationalparken Serengeti i Tanzania som inte har minskat sedan 1990.

På Internationella naturvårdsunionen IUCN:s röda lista betecknas lejonets status i dag som sårbar (vulnerable). Med stöd i de nya forskningsuppgifterna föreslår Bauer och hans kolleger att arten borde klassas som hotad (endangered).